O нама

 

 

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС) је формирано 2015. године окупљањем војних пензионера који су били незадовољни начином, одлучношћу и интензитетом подршке коју су имали у заштити своји законских права од стране свих до тада формираних удружења војних  пензионера. Од тада до данас оно је  показало да се отвореном законском борбом за неспорна уставна и законска права постижу бољи резултати него лажном бригом и конформирањем са властодршцима.

Нисмо срећни што морамо болесни, осиромашени и од живота уморни да водимо борбу са носиоцима власти за своја стечена и делом остварена законска права. На то смо натерани бесправљем, политичким насиљем и немогућношћу уживања стечених права. Од тада до данас Удружење је  организовалао 20 јавних окупљања-протеста  пензионера исказујући своје незадовољство дискриминицијом и оштрукцијом фонда ПИО и институција државе у остваривању законских права, неусклађивања и смањења пензија.

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије од свог формирања у мају 2015. године је својим практичним деловањем заједно са осталим синдикатима пензионера покушавалао да објективно информише оштећене пензионере и јавност Србије о штети која је нанета пензионерима и будућим пензионерима, смањивањем, неусклађивањем пензија и урушавањем пензијског система Србије. У том смислу смо организовали:

  1. Потписивање интернет петиције за поништење закона о смањењу пензија,
  2. Народну иницијативу за доношење Закона о поништењу закона о смањењу пензија и измену Закона ПИО којим би представници пензионера и запослених имали већину у органима управљања фондом ПИО,
  3. Кампању Ставимо тачку на пљачку пензионера у којој се преко 200 000 оштечених пензионера обратило фонду ПИО са захтевом да им се изда уверење о висини и начину повраћаја неисплаћених делова пензије и уверење-потврда о начину исплате пензије неисплаћених делова пензије у периоду смањења. У кампањи се преко 25 000 оштећених пензионера обратило Државном правобранилашту са предлогом за мирно решење спора и преко 10 000 је дало пуномоћја адвокатима за покретање парничене тужбе за накнаду нанете штете. У тим поступцима Уставном суду Србије је већ достављено седам уставних жалби које се не решавају.
  4. Израду и потписивање од стране посланика Народне скупштине Србије два Акта о покретању поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија који је на основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије прво потписало 27 а затим 31 посланик Народне Скупштине Републике Србије и доставило Уставном суду Србије. Због повлачења потписа подршке 5 посланика Српске радикалне странке датих на први акт организовали смо поновно потписивање акта који је достављен Уставном суду Србије.
  5. Девет јавних окупљања –протеста на којима смо информисали оштећене пензионере и јавност Србије о размерама штете која се наноси доношењем и применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија као и урушавању пензијског система Србије у угрожавања права будућих пензионера. Пред сваки протест смо Влади Србије, Уставном суду Србије, председнику Србије, РТС и другим институцијама смо достављали наше предлоге решења и захтеве који су игнорисани.

7.Пред расправу о Предлогу Закона о изменама Закона о ПИО смо свим посланичким групама доставили образложене предлоге за регулисање повраћаја неисплаћених делова пензије по основу Закона о проивременом уређивању начина исплате пензија, са каматом   и враћање фонда ПИО на већинско управљање представницима пензионера и запослених. Посланиче групе опозиционих странака су наше предлоге прихватиле и предлагале их као своје.

  1. У огромном броју медијских наступа чланова удружења и написима објављеним у писаним и електронским медијима смо оштећене пензионере и грађане Србије упознавали са неморалношћу и неуставношћу закона о неусклађиванју и смањењу пензија, последицама и са размерама штете која је учињена.

Гаранције  стечених права пензионера неће бити уколико се сами најозбиљније не укључимо у промену система који је успостављен у Србији. Систем дискриминације и негарантовања стечених права грађана мора бити замењен јер само тако можемо обезбедити стечена права пензионера и бољу будућност наше деце. Ту борбу неће нико водити уместо нас, морамо то сами. Прикључите нам се јер смо само удружени снага коју свака власт мора поштовати!