Руководство

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК

Јован Тамбурић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Миле Делић

СЕКРЕТАР

Новак Пиљак

 

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА

1. Драгослав Ивановић
2. Дарко Шпољар
3. Нада Вукић
4. Милан Милинковић
5. Добривоје Станојевић
6. Драган Павловић
7. Никола Челебић
8. Иштван Келемен
9. Драган Стојановић
10. Новица Станковић
11. Ђерђ Фабрик
12. Биљана Николић
13. Нада Финк
14. Антић Живота,
15. Милан Шипка,
16. Љиљана Плашиц
17. Михајло Басара
18. Радован Раковић,
19. Срето Пријовић

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Стојан Симовски,
2. Нешовић Мирослав
3. Нихад Мухић,
4. Миловина Гавриловић
5. Мирослав Тубак