Списак адвоката и тужба за накнаду штете због смањења пензије

0

Адвокатске канцеларије са којима сарађујемо не наплаћују своје ангаживање до позитивне пресуде када траже до 10% наплаћене суме као награду и наплаћене трошкове адвоката које плаћа тужена страна. Неке канцелрије плаћају и судског вештака. Део канцеларија које ће водити управни поступак и поступак пред управним судом траже и 1000 динара за канцеларијске трошкове што је коректно. Обавеза клијента је да плаћа судске таксе и судског вештака.

УСПВЛС не прикупља документа, оштећени сами треба да ступе у контакт са изабраном адвокатском канцеларијим, склопи уговор и преда потребна документа.

Документа која клијент треба да припреми за  адвокатску канцеларију:

  • Копију или исчитану личну карту ……2 примерка,
  • Решење о пензионисањњу ….. 2 копије,
  • Пензиони чек из последњег месеца смањивања пензије ( септембар или октобар 2018. године), 2 копије, ( у банци преко које нам се уплаћује пензија можемо тражити да нам цек штампају)
  • Уверење потврда о начину исплате пензије достављено од фонда ПИО, ако их има, 2 копије, ,
  • Копија Захтева Фонду ПИО за признавање права на исплату разлике између исплаћеног и припадајућег износа пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија са припадајућом каматом ( ако је поднет),
  • Решења филијале или Дирекције Фонда ПИО као одговор на поднети Захтев, ако га има.

Оштећени своја документа могу достављати и препорученом поштом КАДА ИМ АДВОКАТСКА канцеларија достави потписан  Уговор и образац пуномоћја.

Позивамо оштећене пензионере да користе само документа и упутства УСПВЛС која се налазе на сајтовима penzionervojni.rs, penzin.rs и Фб страници Пензионери Србије, да објашњења траже на тел. 064 2677525, 064 2354113, 065 215 2416, 063 388871, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com или  лично на адреси УСПВЛС: Савски трг 9, трећи спрат у Београду, четвртком од 11 сати или по договору. Учешће у кампањи не условљавамо чланством у удружењу. ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ ЗА ПОБЕДУ!

ЛИНКОВИ до формулара за подношење ЗАХТЕВА фонду ПИО ради признавања права на разлику између исплаћеног и припадајућег износа и ПРЕДЛОГА адвокатских канцеларија које заступају оштећене пензионере:

Захтев за признавање права на разлику између исплаћеног и припадајућг износа пензије

ЗАХТЕВ za издавање уверења-потврде о начину исплате пензије

Списак адвоката и тужба за накнаду штете збох смањења пензије

About The Author

Оставите одговор