Европски суд за људска права у Стразбуру није одлучивао о повреди права пензионера Србије

0

 

 Синдикат пензионера Независност је медијима 26.2.209. године доставио саопштење да је Европски суд одбацио њихову представку због повређених  права пензионера смањењем пензија од 1.11.2014. године. Због опасности да достављено саопштење  створи утисак у јавности да је  борба оштећених пензионера за накнаду штете која им је нанета смањењем пензија, правно неоснована, извршили смо анализу одлуке. Дошли смо у посед оригиналних документа и на основу комуникације са адвокатском канцеларијом која је била заступник пред судом тврдимо да се у Стразбуру није изјашњавао о повреди појдиначаних права оштећених пензионера гарантованих Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама, него о процедури оцене уставности Закона.

Превод одлуке :

„Европски суд за људска права, који је заседао 10 јануара 2019 у већу од  једног судије у складу са чланом 24. став 2. и 27. Конвенције је оценио наводе представке као неприхватљиве.

Суд је нашао да подносилац представке није био довољно угрожен наводним кршењем Конвенције или допунских протокола да би тврдио да је био жртва повреде права загарантованих у члану 34. Конвенције. Најзад ови приговори не одговарају услову ratione personae складу са складу са значењем члана 35. став 3а. Конвенције.

Суд је прогласио ове наводе као неосноване.“

Испитујући услове прихватљивости у смислу чл. 35. Конвенције, Европски суд за људска права је 10.01.2019. године представку прогласио неприхватљивом будући да није испуњен процедурални услов који се односи на то да представка може бити поднета од стране лица чија су појединачна права и слободе загарантована Конвенцијом, повређена у поступку у коме се подносилац представке појављује као странка. (тзв услов ratione personae)

С обзиром да је представка поднета од стране синдиката пензионера као удружења које штити права својих чланова, у погледу поступка којим је тражена апстрактна контрола уставности Закона, која се односи на неодређени број случајева, Европски суд је донео овакву одлуку. Међутим, оваква одлука никако не значи да конкретно лице у конкретном поступку не може штитити своја права. Уколико заштита права пред националним институцијама не буде успешна, свакако постоји могућност обраћања Европском суду за људска права ради заштите повређених права појединца.

Наведеном одлуком није ускраћена могућност да се оштећени пензионери после кориштења свих правних могућности у заштити својих прва у Србији обрате ЕСЉП у Стразбуру.

Подсећамо да је Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије организовало израду и потписивање од стране 31 посланика Народне скупштине Републике Србије акт о покретању поступка за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија по којем је Уставни суд дужан да поступи. Због игнорисања ове обавезе Удружење је са представницима посланика који су потписали акт затражило разговор са председницом Уставног суда Србије после које ће одлучити о наредним акцијама у заштити наших права.

Истовремено пред судовима у Србији се води преко 20 000 поступака за захтевом за накнаду штете због смањења пензија који се за сада одбацију због тога што Закон још увек није оцењен неуставним.  Због опасности од трогодишњег застаревања причињене штете позивамо све оштећене да покрену судске и друге поступке ради спречавања застаревања права на накнаду штете.

Линкови до докумената:

Predstavka Sindikata penzionera Nezavisnost

Odluka ESLJP(1)

Prevod odluke 52291-18

About The Author

Оставите одговор