Питање пензионера вредно милијарду евра

0

И ове године министри у Влади РС уз подршку својих медија започињу са слуђивањем пензионера информацијама о повећању пензија. Иако је тек почетак фискалне године и спровођења у децембру усвојеног Закона о буџету за 2019. годину министри започињу медијску кампању о повећању пензија која ће бити присутна у медијима и животу пензионера преко целе године са већ доказаним мршавим резултатом на крају године. Иако у Закону о буџету  нису предвиђена средства за повећање пензија министри већ сада, као и претходних година, условно најављују да ће их бити… Један други резултат је далеко важнији а односи се на убеђивање грађана да је „Србија на добром путу“ да већ у јануару постиже изванредне резултате који неким случајем у децембру омршаве тако да пензионери не добију ни усклађивање са растом цена.   Министри срачунатим изјавама о повећању пензија прикривају неспособност да спроводе реформе у јавном сектору и штету која је нанета пензионерима Србије последњих 6 година неусклађивањем и смањењем пензија.

Када је Влада Србије у септембру 2018. године предложила измене Закона о ПИО којима је укинут Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, није у складу са Уставом, предвидела законско обештећење пензионера којима је неуставним смањењем пензија нанета штета која, према проценама,износи преко 1 милијарде евра.  Очигледан је план актуелне власти да неисплаћене делове пензије оштећеним пензионерима системски не врати вероватно рачунајући да већина оштећених због високих судских такси неће покренути судске парнице против Фонда ПИО за надокнаду нанете штете. У току примене закона је преминуло преко 150 000 оштећених пензионера чији наследници, због неинформисаности,  нису у решење са оставинског поступка унели и право на неисплаћене делове пензије. Уставни суд Србије пропуштањем и одлагањем оцењивања уставности Закона учествује, чини се, у једном од власти осмишљеном плану  у којем ће, део потраживања оштећених пензионера старија од 3 године у моменту подношења парничне  тужбе бити непризнат због застаревања. Овакав став би могао бити заснован на одлуци УСС број  Уж-6014/2015  од 11. јануара 2018. године,  у којој се позива и на одобравање таквог става од стране ЕСЉП у Стразбуру. Ставови, дела правника, да застаревање почиње да тече од датума укидања спорног закона непредвидивим понашањем Уставног суда Србије могу бити демантовани. Реална је опасност да због кашњења у покретању судског поступка оштећени  пензионери  изгубе део својих потраживања. Уколико ЕСЉП у Стразбуру проблем реши у корист пензионера накнада штете ће највероватније опет бити вршена у појединачним судским парницама пред домаћим судовима. Истовремено, странке и удружења пензионера сателити актуелне власти успављују пензионере најавом да ће држава законом обештетити све оштећене пензионере.

За оштећене пензионере вест  дана, месеца и године би била одговор на питање вредно милијарду долара: Када и како ће држава Србија да накнади штету која им је нантета смањењем пензије од 1.11.2014. до 30.10.2018.године.

Позивамо оштећене да покрену поступке ради накнаде нанете штете!

Слобуду медија у Србији ми пензионери оцењујемо по томе колико пута новинари ово питање постављају на конференцијама за медије представника актуелне власти.

Отворите линк и преузмите списак:

Списак адвоката и тужба за накнаду штете збох смањења пензије

 

About The Author

Оставите одговор