ПРОТЕСТ ПЕНЗИОНЕРА ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ СРБИЈЕ

0

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail:
uspvls.beograd@gmail.com
Број
31/19 од 4.4.2019. године

На основу члана 8. тачка 1., члана 17. тачка 3. Статута и Плана рада УСПВЛС за 2019. годину, на седници 4.4.2019. године, председништво је усвојило следећу одлуку:

1. Организовати протесте пензионера од 17 23.05.2019. године, у Београду испред Уставног суда Србије  са циљем исказивања незадовољства због:

1.1. Опструкције Уставног суда Србије да решава уставне жалбе, иницијативе и поступи по достављеним актима посланика НСРС o покретању поступка за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и оцени његову уставност,

1.2. Манипулације пензионерима и јавношћу од стране актуелне власти и медија у вези укидања ЗПУНИП и изменама Закона о ПИО, подржављења Фонда ПИО и његовог урушавања.

2. У дописима који ће бити упућени државним институцијама  поставити захтеве да:

2.1. Уставни суд у складу са актом који су доставили посланици НСС изврши оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

2.2. Влада Р. Србије Народној скупштини Србије предложи:

  1. Закон којим би био регулисан начин повраћаја неисплаћених делова пензије због спровођења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, са припадајућом каматом.
  2. Закон о изменама Закона о ПИО којим би био брисан члан 80б. којим је обустављено редовно усклађивање пензија због раста цена и БДП, измени састав  Управног одбора фонда ПИО, тако да представници пензионера и садашњи запослени имају већину и обрисане одредбе којима се трајно смањује пензија због превременог одласка у старосну пензију са 40 година стажа.
  3. Реформа фонда ПИО тако да он постане независан у односу на државу и финансијски одржив са додатним изворима прихода.

2.3. Да јавни сервис РТС организује сучељавања о положаја пензионера у Србији, реформи фонда ПИО, неусклађивању и смањивању пензија.  

3. Протест организовати у сарадњи са народним посланицима који су потписали акт о покретању поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених а којима упутити позив за учешће на протесту. 

4. За организовање протеста формирати тим у који укључити све удружења пензионера и синдикате запослених који се укључе у организовање протеста.

6. Позивамо пензионере и све људе добре воље да партиципирају у трошковима организовања протеста ( озвучење, флаери, транспаренти, медија центар, превоз ) уплатом 300-500 динара на рачун УСПВЛС на  ЖР: 105-3275-98, сврха „Партиципација трошкова јавног окупљање пензионера“, прималац: УСПВЛС, Дечанска 14, Београд. О уплатама и утрошку средстава према усвојеном плану протеста, УСПВЛС ће редовно обавештавати на фејзбук страницама  УСПВЛС и Пензионери Србије.

Председништво

About The Author

Оставите одговор