УМАЊЕЊЕ И НЕУСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА –принципи за одлучивање ЕСЉП у Стразбуру

0


У аналитичком тексту Николе Алексића у часопису Адвокатска канцеларија, понуђени су принципи на којима би се могло заснивати одлучивање Европског суда за људска права у Стразбуру по представци због вишегодишњег неусклађивања пензија у Србији.

„Принципи који се генерално примењују у предметима према чл. 1. Протокола број 1 подједнако су релевантни када је реч о пензијама, те ова одредба не гарантује право на стицање имовине, односно не гарантује ни право пензије у одређеном износу, али када држава уговорница има на снази законодавство које предвиђа право на исплату одређеног социјалног давања мора се сматрати да то законодавство генерише имовински интерес који спада у границе чл.1. Протокола 1 за особе које задовољавају његове захтеве. Смањење или прекид исплате може представљати мешање у мирно уживаање имовине које се мора оправдатии“

Смањење односно неусклађивање пензија представља мешање у уживање имовинских права.

Да ли постоји повреда имовинских права пензионера, зависи од нивоа мешања у уживање имовинских права.

У текстовима на дату тема аутори стално превиђају чињеницу да грађани Србије на основу члана 58. Устава Србије имају бољу заштиту својих имовинских права од заштите коју им пружа  Европска конвеција о заштити људских права и основних слобода. У тексту је изнет пример доношења „Уредбе о спасавању Италије“ ради смањења јавног дуга којом је између осталог било предвиђено и неусклађивање пензија. Сличан законодавни акт којим би била предвиђена штедња у свим врстама буџетске потрошње у Србији није донет.

Очигледно да је актуелна власт у Србији спроводећи штедњу над пензионерима користила принципе које је користио ЕСЉП у Стразбуру решавајући представке због смањења и неусклађивања пензија. У том смислу треба посматрати изузимање дела пензија од смањења и измишљање Додатка уз пензију којим као поправљају економски положај пензионера којима су пензије мање од 34 003 динара. У свему томе је веома значајно противуставно преузимање већинског управљања Фондом ПиО и прикривање чињенице да се пензије у Србији само делимично финасирају из буџета. Подметање  става да су пензије у Србији социјално давање је кључна обмана коју би актуелна власт у Србији мога извршити пред ЕСЉП у Стразбуру. Вреди прочитати.

Да би сте преузели текст треба да будете регистровани и пријављени на сајту.

About The Author

Оставите одговор