Само заједно садашњи и будући пензионери могу одбранити стечена права

0

Засипање јавности и пензионера Србије од стране власти вестима о повећању пензија и додели једнократне новчане помоћи  срачунато је прикривање чињенице да је пензијски систем Србије урушен, а пензионери опљачкани и понижени. Уместо темељне реформе пензијског система, вест о једнократној помоћи од 5000 динара у децембру и „никад већег повећања“ у јануару наредне године је нова прашина у очи пензионерима.

Лажна брига и захвалност пензионерима делује као изругивање власти њиховој судбини. Финансијска стаблизација постигнута је само преко леђа пензионера, док су губици јавних предузећа повећани, а трошкови за плате запослених у јавном сектору знатно изнад 9% БДП уместо 7%  колико је ММФ-у обећано.

Изјава Председника Србије о повећању пензија и једнократној новчаној помоћи пензионерима директно пренета на свим телевизијама са националном фреквенцијом је уствари најава избора и манипулација старим и болесним пензионерима која траје годинама. Да се ради о предизборној кампањи говоре и информације о организовању излета пензионера, за које руководства удружења пензионера добијају аутобусе после предаје спискова пензионера са личним подацима (адреса становања, ЈМБГи број телефона) општинским одборима СНС. 

Медији који објављују овакве најаве прикривају чињенице о подржављењу управљања Фондом ПиО и дугогодишњој незаконитој приватизацији имовине Фонда, односно отимању његове имовине. Изменама и допунама Закона о Фонду ПИО 2014. године, редовно усклађивање пензија са растом цена и БДП је обустављено, што је наставак кршења уставних и законских права пензионера. Укидањем Закона о привременом уређивању начина исплате пензија без регулисања враћања неисплаћених делова пензије је настављено игнорисање уставне обавезе државе да пензионерима оштећеним смањењем пензија врати дуг са каматом.  

Делу пензионера са пензијама до 34 005 динара од децембра 2018. године удељује се увредљиво увећање уз пензију од 350 до 1350 динара, тако да су они са најмањим пензијама добили најмање.

Умањивањем од 2013. године, а затим и потпуном  обуставом редовног усклађивања пензија у складу са растом цена и БДП од 2015. године остварене су највеће уштеде, односно отимање од свих пензионера у Србији које се процењују и до неколико  милијарди евра у периоду од 2012 до краја 2019. године. Нуђење новчане помоћи после бахатог и ничим оправданог смањивања куповне моћи пензија је превара на коју наседа највећи број пензионера којима пензија не обезбеђује ни минимум животних потреба и достојанства.

Редовним усклађивањем пензија пензионерима је требало вратити део прихода буџета који је увећан повећањем пореза и акциза на повећане цене роба и услуга. Прекидом редовних усклађивања  увећани приходи буџета због инфлације су расподељени на губитке и страначко запошљавање у јавним предузећима. Пензије су на такав начин плански обезвређене, јер им је смањена куповна моћ. За редовно усклађивање пензија са растом цена нису била потребна додатна финансијска средства, јер су она постојала због увећања прихода буџета од пореза на увећане цене. 

Према статистичким подацима инфлација је у периоду од 2012. до 2018. године износила 26,6 одсто а раст БДП 12,1 одсто, што значи да су пензије требале да се ускладе за најмање 26,6 одсто само по основу инфлације а усклађене су само за 15,71% одсто, што значи да су пензионери остали ускраћени само по основу раста цена односно инфлације за 10,89 одсто једнократно, док би парцијално (годишње) усклађивање укупно било и до 15 одсто кумулативно. Треба имати у виду да је процењена инфлација у 2019. години 3-5% па ће укупно заостајање пензија само за инфлацијом на крају 2019. године бити најмање 15 одсто. Најављено повећање пензија од 5 одсто почетком 2020. године не отклања заостајање пензија и показује да актуелна власт наставља са обезвређивањем пензија, дискриминацијом и понижавањем најосетљивије друштвене популације.  Обустављањем редовног усклађивања пензија трајно је оштећено и око 450.000 нових пензионера којима је почетна пензија одређена на основу вредности општег бода који од 2012. године није адекватно усклађиван са растом цена и БДП.

Смањивањем и неусклађивањем пензија  додатно је урушено поверење у пензијски систем Србије због чега чак и део запослених од послодаваца тражи да им се не уплаћују доприноси на укупну зараду. Неизвесност у стицање пензије потребне за достојанствену старост је и један од разлога за одлазак грађана на рад у правно уређене државе. Тако је у периоду наводног „спашавања“ јавних финасија смањењем и неусклађивањем пензија број уплата на минималну основицу повећан на преоко 750 000 о чему је податке износио тадашњи министар финансија Вујовић у скупштинској расправи о буџету за 2017. годину.  Власт толерише послодавце који   уплаћују доприносе на минималну основицу, а разлику плате дају на руке. И сам председник Србије је неколико пута, говорећи о просечној плати, тврдио да су оне много веће због исплата дела плате на руке.

Наводном реформом јавних финансија актуелна власт је извршила прерасподелу БДП-а тако што је новац од неусклађивања и смањења пензија потрошила  на страначко запошљавање, покривање губитака јавних предузећа и финансирање страних инвеститора. Тиме је прикрила своју неспособност да управља државом поштујући имовинска и стечена права грађана.

Реформом урушеног пензијског система Србије потребно је гарантовати стечена права садашњих и будућих пензионера тако што ће:

  1. Фондом ПиО већински управљати представници корисника-пензионера и запослених-осигураника.  
  2. Извршити ванредно усклађивање свих пензија са инфлацијом и растом БДП од 2012. године.
  3. Одредбе о трајном смањењу пензија корисницима који одлазе у превремену старосну пензију бити укинуте по стицању година за старосну пензију.
  4. Бити враћено редовно усклађивање пензија на основу укупног раста инфлације и БДП изнад 2% а члан 207а. став 2. Закона о ПиО којим је уведено увећање уз пензију само делу пензионера, бити брисан уз увођење социјалне помоћи свим грађанима чија породична примања су мања од износа потребног за миниману потрошачку корпу.
  5. Извршити повраћај неисплаћених делова пензије због примене  Закона о привременом уређивању начина исплате пензија са законском каматом свим оштећеним пензионерима и наследницима оштећених пензионера који су преминули.
  6. Отклонити дискриминцију пољопривредних пензионера у висини гарантоване пензије и ускладити војне пензије у складу са Законом од 1.1.2008. године.
  7. Вратити имовину Фонда која је незаконито отуђена у приватизацији и побољшати финансијску одрживост Фонда додатним изворима прихода од такси на руде, изворе минералне и лековите воде и пољопривредно земљиште и власничких удела у ЈП и предузећима која су приватизована.
  8. Бити успостављена контрола уплата доприноса ПиО од стране Фонда ПиО уз законске санкције због неизвршавања те обавезе послодаваца. 

Удружење синдиката пензионисаних војних лица у сарадњи са Синдикатом пензионера Независност и синдкатима запослених ће организовати народну иницијативу у којој ће предложити одговарајуће измене и допуне Закона о ПиО којима ће се обезбедити стечена права садашњих и будућих пенззионера

About The Author

Оставите одговор