Да ли је швајцарска формула нова превара пензионера

0


Редовно усклађивање пензија је тема о којој се води друштвена расправа од 2003. године када је у Закон о ПиО уведена ткз. швајцарска формула за усклађивање пензија. Од тада су пензије прво усклађиване четири пута годишње, затим два пута до потпуне обуставе њиховог усклађивања изменама Закона ПиО у децембру 2014. године и преласка на одлучивање о томе од стране Владе Србије. На основу досадашње „бриге“ о пензионерима  актуелној власти не верујемо ни када нам нуди швацарску формулу из домаће кухиње. Да ли је у економским и друштвеним условима у  Србији швајцарска формула усклађивања пензија најдарежљивија? Да ли пензионери могу бити сигурни да ће статистички подаци о кретању зарада бити објективни у условима примене „одокативних“ метода праћења њиховог кретања и велике заступљености сиве економије у Србији? Зашто се напушта усклађивање пензија за пуни раст цена односно инфлације и дела раста БДП чиме се гарантовало усклађивање пензија за пун раст цена-инфлације. Најављеним предлогом законског решења Влада Србије не одустаје од арбитрирања о усклађивању пензија супротно потреби да то питање буде недвосмислено дефинисано Законом. Може ли се говорити о „дарежљивости“ према пензионерима док се не изврши повраћај неисплаћених делова пензија због њиховог умањивања од новембра 2014. године и ванредно усклађивање пензија због њиховог недовољног усклађивања са растом цена од 2012 године до 2018. године за најмање 15%.  На „заостајање“ пензија упућују статостички подаци у анализи Фискалног савета „У потрази за економски одрживом и друштвено прихватљивом формулом за усклађивање пензија“  од 6. фебруара 2019. године.

Редовно усклађивање пензија је, уствари, враћање пензионерима дела прихода буџета који је увећан повећањем пореза и акциза на повећане цене роба и услуга. Уколико нема усклађивања, ти увећани приходи буџета се расподељују на друге трошкове а пензије се тако обезвређују јер им се смањује куповна моћ. За редовно усклађивање пензија са растом цена нису потребна додатна финансијска средства јер она већ постоје због увећања прихода буџета од пореза на увећане цене.  Исто тако због повећаних плата долази и до увећања прихода Фонда ПиО од увећаних доприноса ПиО. Када све ово знамо поставља се питање због чега се пензије не усклађују са пуним процентом раста цена и плата.  

Спровођење прикривене јавне расправе у неколико општинских одбора ПУПС о изменама Закона ПиО којима се уводи редовно усклађивање пензија није довољно да се законско решење осветли и расправи из свих углова.

Влада Србије је поново пропустила прилику да отвори јавну расправу о реформи пензијског система Србије.  

Удружење ће заједно са другим синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених у наредном периоду попокренути народну иницијативу у којој ће предложити темељну реформу пензијског система Србије после које Фонд ПиО треба да постане финансијски одржив и независан од Владе Србије.

About The Author

Оставите одговор