Стабилизација јавних финансија се спроводи само преко леђа пензионера

0


Поводом расправе у Народној скупштини Републике СРбије о буџету уа 2020. године Удружење синдиката пензионисаних војних лица доставља саопштење јавности са основним ставом да је стабилизација јавних финасија извршена само преко леђа пензионера али да се и даље  наставља са  обезвређивањем пензија.

У току скупштинске расправе о буџету за 2020. годину, председница Владе Србије, министар финансија и сви посланици странака коалиције која врши власт захваљују пензионерима и најављују спасоносну швајцарску формулу за усклађивање пензија. У својим дискусијама прикривају чињенице да је од 2012. године извршена друштвена прерасподела на штету пензионера у корист јавног сектора односно државне управе и јавних предузећа. Од 2012 до краја 2019. године пензије нису  усклађене са растом цена и зарада односно БДП за најмање 26 одсто. У исто време плате у јавном сектору су повећане за преко 34 одсто. Учешће пензија у БДП је са 13 одсто смањено на око 10 одсто док је учешће зарада у јавном сектору са 8 одсто порасло на 10,6 одсто што је око 1,5 милијарди евра. Учешће плата у јавном сектору није смањено испод 7 одсто како је тражио ММФ. Ово су непобитне чињенице које доказују да су уштеде на пензијама у периоду од 2012. до краја 2019. године од око 4-5 милијарди евра дате непродуктивном сектору уместо у инвестиције и развој. Стабилизација јавних финасија је извршена само преко леђа пензионера.

О швацарској формули

Хвалоспеви швајцарској формули или усклађивању пензија са по 50% раста цена и зарада са годину и по кашњења је, велика превара. Када отпакујемо „швајцарску формулу“ по рецепту министра финансија у њој налазимо име једне економски развијене и правне државе која асоцира на сигурност а која у Србији не постоји, јер усклађивање само са половином раста цена и половином раста зарада и кашњењем од 18 месеци ће довести до пада реалне вредности пензија и до смањења односа просечне пензије и просечне плате. Тренутно повећање цена у Србији и повећање плата у јавном сектору пензионери ће се делимично одразити на номинални раст пензија тек почетко 2021. године. Учешће раста зарада у усклађивању пензија је маркетиншко јер је за реалан раст пензија потребно да половина раста зарада буде већа од половине раста цена да би пензије биле реално увећане за ту малу разлику, ако постоји. Уколико је раст зарада мањи од раста цена тада пензије неће бити усклађене ни за укупни раст цена што ће довести до њиховог обезвређивања. Усклађивање пензија сваких шет месеци са пуним растом  цена и делом раста зарада, обезбеђује очување и раст њихове реалне вредности.

Редовно усклађивање пензија треба да буде враћање пензионерима дела прихода буџета који је увећан повећањем пореза и акциза на повећане цене роба и услуга да би се сачувала реална вредност стечених пензија. Уколико нема усклађивања, ти увећани приходи буџета се расподељују на друге кориснике буџета а пензије се тако обезвређују јер им се смањује куповна моћ. За редовно усклађивање пензија са растом цена нису потребна додатна финансијска средства јер она већ постоје због увећања прихода буџета од пореза на увећане цене.  Исто тако, због повећаних зарада долази и до увећања прихода Фонда ПиО од увећаних доприноса ПиО.

Наставља се обезвређивање пензија

Очигледан је континуитет политике смањивања реалне вредности пензија њиховим постепеним смањивањем због раста цена односно инфлације од 2012. године до сада.  Такав однос према пензионерима је непоштен и неморалан. 

Лажна су захваљивања пензионерима за поднети терет консолидације јавних финансија јер се наставља обезвређивање пензија. Може ли се говорити о „дарежљивости“ према пензионерима док се не изврши повраћај неисплаћених делова пензија због њиховог умањивања од новембра 2014. године и ванредно усклађивање пензија због њиховог недовољног усклађивања са растом цена од 2012 године до краја 2019. године за најмање 26%.  На „заостајање“ пензија упућују и статистички подаци о инфлацији, расту зарада, БДП и односу просечне пензије према просечној плати. О томе говори и велика разлика у проценту усклађивања плата у јавном сектору и проценту усклађивања пензија а који су одувек били приближни. Све ово се догађа и због дволичне политике странака које чине већину у Народној скупштини Републике Србије у којој све више завлаче руку у џеп сиромашних пензионера док им се у медијима захваљују на доприносу стабилизацији.

Планиране активности УСПВЛС

Удружење са експертима и другим синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених припрема предлог измена и допуна закона о ПиО којим ће предложити темељну реформу пензијског система Србије у којој ће бити враћена отета права пензионера а Фонд ПиО постати финансијски самосталнији и независан од Владе Србије.

Око припреме закона непосредно сарађујемо са Удружењем за заштиту уставности и законитости  са којим ћемо 4. децембра од 11 сати у Установи културе Пароброд у Београду, организовати округли сто на тему Реформа пензијског система Србије. 

29.11.2019. године, Тргу Републике у Београду, од 13 сати, у сарадњи са организацијом Нови оптимизам, организујемо пензионерски перформанс „Опасуљи се и наљути“ на којем ћемо се уз пасуљ и дружење са уметницима подсетити на уређену државу коју су нам отели и говорити о свему што нам је отето.

About The Author

Оставите одговор