Непрофесионално извештавање о „Швајцарској формули“

0


У току јавне расправе и после усвајања Закона о изменама и допунама Закона о ПиО,  6. децембра 2019. године у медијима се појављују непотпуне и нетачне информације о садржају и начину примене ткз. Швајцарске формуле  за усклађивање пензија. У медијима се често појављују експерти који нису упознати са законским решењем и са тумачењима која су нетачна. Наводимо пример прилога новинарке Светлане Милошевић Поповић у вестима 12.12.2019. године у 18 сати на ТВ Прва, као и непотпуна тумачења члана Фискалног савета Владе Републике Србије Николе Алтипармакова у емисији на ТВ Н1.

Да не би било забуне наводимо  садржај члана 22.  тек усвојеног Закона о изменама и допунама Закона о ПиО:

Члан 80. мења се и гласи:

 „пензије се почев од пензије за месец јануар текуће године усклађује у проценту који представља збир половине процента промене потрошачких цена и половине процента промене просечне зараде без пореза и доприноса.

Усклађивање пензијеу смислу става 1. овог члана врши се на основу података органа надлежног за послове статистике о промени просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и промени потрошачких цена за период од 12 месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године , у односу на период од 12 месеци који претходи наведеном периоду“ 

 Из наведених одредби може се закључити да се усклађивање врши:

  • Једном годишње, почев од пензије за јануар која се исплаћује у фебруару,
  • Са половином раста цена и половином раста зарада,
  • На основу статистичких података о расту цена и зарада у периоду од 12 месеци који претходи јуну претходне године,

На основу усвојених законских одредби усклађивање пензија у 2020. години ће бити извршено са јануарском пензијом која се исплаћује у фебруару 2020. године тако што ће пензије бити усклађене са половином раста цена и половином  раста зарада у периоду од јуна 2018. године до јуна 2019. године. На такав начи раст цена и зарада у другој половини 2019. године неће бити урачунат у формулу за усклађивање пензија у 2020. године већ тек у 2021. години. Подсећамо да су пензије до усвајања швајцарске формуле усклађиване у периоду од 6 месеци. „Одложено“ усклађивање пензија са растом цена и зарада на 18 месеци је посебност Швајцарске формуле у Србији којом су пензионери и јавност у Србији преварени.

Анализе примене усвојеног модела усклађивања пензија у Србији од стране економских стручњака указују на:

  • Даље смањивање односа просечне пензије у односу на просечну плату,
  • Опасност смањивања реалне  вредности пензија   у ситуацијама у којима би раст цена односно инфлације био већи од раста зарада.

Смањивање обавезе послодаваца уплате доприноса ПиО за запослене са 12% на 11,5% је угрожавање прихода Фонда ПиО јер се финансијско растерећење послодаваца могло извршити смањењем пореза на доходак а не доприноса ПиО. Доприноси ПиО у Србији нису већи него у већини других држава да би били смањивани. Доприноси ПиО који се плаћају на зараде запослених не смеју да се третирају као намети него као улагање запослених за будућу пензију и сигурну старост. На овакав начин се смањују приходи Фонда ПиО и повећава његова зависност од буџета што води ка његовом претварању у државни пензиони фонд што он по Закону о ПиО  није!

Исто тако, изјава представника Фискланог савета на ТВ Н1, о томе да је Суд за људска права у Стразбуру дао свој коначан став о доношењу и примени Закона о привременом уређивању начина исплате пензија је неоснована због тога што се представка о којој је одлучивано у Стразбуру није односила на права појединаца који су искористили  све могућности судске заштите у Србији. У овом тренутку у Стразбуру је неколико таквих представки о којима треба тек да се одлучује.

About The Author

Оставите одговор