Парнична тужба за накнаду штете због смањења пензија

0

После 6 година од почетка примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија оштећеним пензионерима су остале само две могућности за накнаду нанете штете и то: позитивна одлука одлука Европског суда за људска права или доношење Закона о обештећењу пензионера којима је смањивана пензија. Услов за позитивну одлуку ЕСЉП у Стразбуру је достављање представке неколико стотина пензионера који то не могу због тога што судови одуговлаче поступке да би потраживања застарела. За доношење посебног закона о обештећењу пензионера је потребна промена накарадног ситема до којег не може доћи без слободних и демократских избора. Једно је сигурно, оштећени пензионери који нису покренули судски поступак су смањили могућност накнаде штете због све већег застаревања потраживања. Са адвокатским канцеларијама је због довољног броја судских поступака у којима су Уставном суду достављене залбе непотребно да се сви поступци воде до краја. Замисао је да се нови поступци ради самњивања броја судских такси које је потрено платити, поступци заврше на основном суду без жалбе висем суду да би се после позитивне одлуке Уставног суда Србије или Европског суда за људска права , покрене поступак за ревизију негативне пресуде основног суда.

Адвокатске канцеларије са којима сарађујемо не наплаћују своје ангаживање до позитивне пресуде када траже до 10% наплаћене суме као награду и наплаћене трошкове адвоката које плаћа тужена страна. Неке канцелaрије плаћају и судског вештака. Део канцеларија за канцеларијске трошкове  траже и 1000 динара што је коректно. Обавеза клијента је да плаћа судске таксе и судског вештака.  

УСПВЛС не прикупља документа, оштећени сами треба да ступе у контакт са изабраном адвокатском канцеларијим, склопи уговор и преда потребна документа.

 Документа која клијент треба да припреми за  адвокатску канцеларију:

  • Копију или исчитану личну карту ……2 примерка,
  • Решење о пензионисањњу ….. 2 копије,
  • Пензиони чек из последњег месеца смањивања пензије ( септембар или октобар 2018. године), 2 копије, ( у банци преко које нам се уплаћује пензија можемо тражити да нам цек штампају)
  • Уверење потврда о начину исплате пензије достављено од фонда ПИО, ако их има, 2 копије, ,
  • Решења филијале или Дирекције Фонда ПИО као одговор на поднети Захтев, ако га има.

Оштећени своја документа могу достављати и препорученом поштом КАДА ИМ АДВОКАТСКА канцеларија достави потписан  Уговор и образац пуномоћја.

Позивамо оштећене пензионере да користе само документа и упутства УСПВЛС која се налазе на сајтовима penzionervojni.rs, penzin.rs и Фб страници Пензионери Србије, да објашњења траже на тел. 064 2677525, 064 2354113, 065 215 2416, 063 388871, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com или  лично на адреси УСПВЛС: Савски трг 9, трећи спрат у Београду, четвртком од 11 сати или по договору. Учешће у кампањи не условљавамо чланством у удружењу. ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ ЗА ПОБЕДУ!

Предлог адвокатских канцеларија које заступају оштећене пензионере

Р.б Адв.  канцеларија адреса телефон емаил примедба
  Бутолен Ј. Франц Бранко Ул. Гандијева 144 , Н. Београд 063 8535383, 069 200069 advokat.butolen@gmail.com   
  Павле Љуботина Војводе Степе 58, Bгд   063 206 811 advljubotina@gmail.com  
  Стеван Дамљановић Бул. Михајла Пупина 135, Београд 0642906201 stevanpart@gmail.com  Савски трг 9,
  Сања С Пријовић Пеђе Милосављевића 26/14, Beograd 060  5433113 sanjaprijovic@gmail.com  
  Љубинко Словић Липарска 21К рагујевац 065 3400 401 ljslovic@gmail.com  
  Бранко Илић Дурмиторска 4-а Београд, 063 448-136; 011-3660213 Adv.branko.ilic@gmail.com Поштa пф81  Пожешка 65
  Светислав Поштић Мите Топаловића 6, Панчево 064 2600620 advpostic@gmail.com  
  Милица Петковић Бул- Деспота Стефана 38/3, Београд 0641691309 advokati.aleksic@gmail.com  
  Стрнад-Томић Устаничка 12, Београд 063 681547 064 170 6702 strnad@tehnicom.net, s.irenatom@gmail.com,  
  Александар Милосављевић Војводе Миленка 1/1, Београд 063 439599, 067 72036085 aleksandar.milosavljevic@gmail.com  
  Жарко Вујовић Ћирила и Методија 17/1, Ниш 063 401112 zarko.vujovic@yahoo.com  
  Душан Вујошевић Синђелићева 6,  Г. Милановац 064 150 7821   adv.dusan@gmail.com  
    Стефан  Д. Ружић Ул. учитеља Јосифа бр. 5, Лесковац 069 / 174-90-50 advokats.ruzic@gmail.com,  
  Хасида Тафиловић  Његошева 3, Н. Сад 063522867 hasida@eunet.rs  
  Милица Чабаркапа Краља Александра бр. 14, 21000 Н.Сад 063 / 170-64-72 cabarkapamilica@gmail.com  
  Војислава Ковачевић Боже Кузмановића  184 Н. Сад, 060/033 09 39 vojislava.kovacevic@gmail.com  
  Милисав Курмазовић  Видовданска 34, Ужице, 0641982935 031523030 adv.kurmazovic@neobee.net  

About The Author

Оставите одговор