Umesto švajcarske formule, podvala penzionerima Srbije

0

Stalnu pojavu u Srbiji da se sva dobra iskustva drugih zemalja, bez stvarne potrebe, menjaju i izobličavaju doživela je i švajcarska formula za usklađivanje penzija. Njena medijska najava i obrazloženja u skupštinskoj raspravi su implicirala čak i švajcarske penzije, ali.  

Već početkom godine ministar finansija je najavio povećanje penzija u drugoj polovini 2020. godine iako je Narodna skupština Republike Srbije samo mesec dana ranije usvojila Zakon o izmenama Zakona o PiO kojim je predviđeno uskladjivanje penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli, sa po 50% promene potrošačkih cena i zarada bez poreza i doprinosa za period od 12 meseci računajući unazad počev od juna prethodne kalendarske godine u odnosu  na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu i to samo jednom godišnje.  Uskladjivanje penzija po Zakonu PiO je ograniceno i odredbama Zakona o budžetu jer ukupna izdvajanja za penzije ne mogu preći 10,5% BDP. 

Po Zakonu o PiO, na osnovu podataka koje je saopštio Statistički zavod Republike Srbije, povećanje penzija za januar 2020. godine, koje treba da se isplate u februaru, treba da iznosi 5,4%.

Zakonskim rešenjem švajcarske formule za uskladjivanje penzija u Srbiji, u obračun rasta cena i zarada ne ulaze podaci o rastu potrošačkih cena i zarada za 6 meseci koji prethode godini uskladivanja tako da će uvećanje penzija za 5,4% u 2020. godini biti realno umanjeno za oko 1% koliko iznosi rast cena odnosno inflacije u drugoj polovini 2019. godine. Tako penzioneri u najavljenih 5,4% objektivno ulazi 3,3% inflacije u periodu od 1.6.2019 do 31.12.2019. godine, realno dobijaju samo 2,1%   što nije dovoljno sa praćenje rasta plata a kamoli nadoknadjivanje zaostajanja penzija za platama.

Odloženo usklađivanje penzija za rast cena i zarada u drugoj polovini godine koja prethodi uskladjivanju, na period od godinu dana, realno umanjuje propisano uskladjivanje jer će penzioneri sa inflacijom i rastom zarada u drugoj polovini 2019. godine živeti godinu dana sve do narednog zakonskog uskladjivanja u januaru 2021. godine.  Analiza primene švajcarske formule na način ministra Malog ukazuje na stalno smanjivanje realne vrednosti penzija i odnosa prosečne penzije u odnosu na prosečnu platu pa je projektovana visina penzije u nedavno prezentovanom planu razvoja Srbije od strane predsednika Srbije do 2025. godine očigledno nerelna.

Usvojena formula će takođe u uslovima većeg rasta cena od rasta zarada dovesti  do  većeg smanjivanja realne vrednosti penzija.

Također, usvojena izmena Zakona o doprinosima kojima je obaveza poslodavaca o uplati doprinosa PiO smanjena sa 12 na 11,5% je ugrožavanje prihoda Fonda PiO. Finansijsko rasterećenje  poslodavaca je moglo i trebalo izvršiti smanjenjem poreza na dohodak a ne doprinosa PiO. Doprinosi PiO u Srbiji su medju najmanjima u Evropi i ne treba da se tretiraju kao nameti već kao ulaganje zaposlenih u buduću penziju i sigurnu starost. Na ovakav način se smanjuju izvorni prihodi Fonda PiO, veštački povećava njegova zavisnost od dotacija države i on pretvara u državni fond što on po Ustavu i Zakonu PiO nije. I ovaj pokazatelj govori o ne baš dobrim namerama „reformatora“ penzijskog sistema Srbije.

Posle reakcija javnosti na sitne detalje primene švajcarske formule i procene političke štete koju sebi nanose, predstavnici vlasti koji se najviše obraćaju penzionerima, su požurili da najave povećanje penzija već u septembru 2020. godine i ispravljanje nedostataka usvojene švajcarske formule na koje je u javnoj i raspravi u Narodnoj skupštini Republike Srbije ukazivano.

Najveći broj penzionera koji nemaju ni za osnovne životne potrebe se  pitaju da li će opet biti žrtve predizborne bahatosti političara.

Pred najavljene parlamentarne izbore penzioneri od aktuelne vlasti najmanje što očekuju je: regulisanje naknade štete koja im je naneta zbog smanjenja penzija, promena primene švajcarske formule tako da se uskladjivanje penzija vrši dva puta godišnje i vanredno uskladjivanje svih penzija zbog inflacije za najmanje 10%. Samo tako bi najavljeno povećanje penzija do 2025 godine bilo realno.

Penzijski sistem u Srbiji, za razliku od zemalja na koje se eksperti i političari često  pozivaju, je devastiran a otimanje imovine i stečenih prava njegovih korisnika i osiguranika još uvek traje. Da bi garantovao stečena prava sadašnjih i budućih penzionera, njegovom reformom uz učešće i saglasnost svih zainteresovanih subjekata moraju se otkloniti najvažniji nedostaci kao što su:

  1. Većinsko upravljanje Fondom PiO od strane prestavnika organizacija penzionera i sindikata zaposlenih,
  2. Stabilno finansiranje potreba Fonda obezbedjenjem dodatnih izvornih prihoda tako da stečena prava sadašnjh i budućih penzionera budu garantovana.
  3. Naknada štete i otklanjanje diskriminacije određenog broja penzionera zbog smanjenja penzija, penala na prevremene starosne penzije i različitu visinu najniže penzije poljoprivrednika u odnosu na najnižu penziju u kategoriji zaposlenih.
  4. Povraćaj i upravljanje imovinom Fonda PiO tako da Fond ostvaruje prihode.

Uporno sprovodjenje prikrivene reforme penzijskog sistema od strane aktuelne vlasti bez učešća svih zainteresovanih društvenih subjekata  uz stalno neustavno smanjivanje stečenih prava osiguranika i korisnika Fonda PiO je suprotno ustavnim odredbama o imovinskim i gradjanskim pravima  i principima socijalnog dijaloga.

Reformom penzijskog sistema se mora povratiti narušeno poverenje budućih penzionera da će na osnovu uplata doprinosa  ostvariti pravo na određenu visinu penzije. Na takav način bi se smanjio broj uplata doprinosa na minimalnu osnovicu i uvećali prihodi Fonda. 

Ovih dana smo svedoci masovnih protesta koje organizuju najveći sindikati zaposlenih u Francuskoj zbog planova Vlade Republike Francuske da menja penzijski sistem bez njihove saglasnosti a koji govore koliki značaj slobodni i nazavisni sindikati zaposlenih u Francuskoj pridaju očuvanju stečenih prava svojih članova.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije očekuje  da će se sindikati zaposlenih u Srbiji uključiti u zajedničku borbu za transparentnu  reformu penzijkog sistema uz očuvanje imovine Fonda PiO i poštovanje stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera.

About The Author

Оставите одговор