За лоповску власт пензионери имају глогов колац- БОЈКОТ

0

На основу члана 8. тачка 1., члана 17. тачка 3. Статута Председништво удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије на седници 23.1.2020. године, је усвојило следећу одлуку:

1. У Београду организовати протест пензионера у првој половини априла са циљем исказивања незадовољства због:

1.1. Опструкције Уставног суда Србије да спроведе поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и решавању уставних жалби  пензионера на одлуке судова у поступцима за накнаду нанете штете због смањења пензија.

1.2. Манипулације пензионерима и јавношћу од стране Владе Србије и медија под контролом власт у вези са обезвређивањем пензија, мофдификованом швајцарском формулом, неусклађивањем пензија са пуним растом цена од 2012. године, невраћањем  делова пензија због њиховог смањења, подржављења и урушавања Фонда ПИО и распродаје његове имовине.

2. У дописима државним институцијама  захтевaти  да:

2.1. Уставни суд у складу са актом који су доставили посланици НСС изврши оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

2.2. Влада Републике Србије Народној скупштини Србије предложи:

  1. Закон којим би био регулисан начин повраћаја неисплаћених делова пензије због спровођења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, са припадајућом каматом и ванредно усклађивање пензија због њиховог заостајања за растом цена и зарада.
  2. Реформа фонда ПИО тако да он постане независан у односу на извршну власт и финансијски одржив са додатним изворима прихода.

2.3. Да јавни сервис РТС организује сучељавања о положају пензионера у Србији,  

3. Протест организовати у сарадњи са синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених а којима упутити позив за учешће у протесту. 

4. У  тим за организовање протеста укључити све организације пензионера и синдикате запослених а који се укљу

1. У Београду организовати протест пензионера у првој половини априла са циљем исказивања незадовољства због:

1.1. Опструкције Уставног суда Србије да спроведе поступак оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и решавању уставних жалби пензионера на одлуке судова у поступцима за накнаду нанете штете због смањења пензија.

1.2. Манипулације пензионерима и јавношћу од стране Владе Србије и медија под контролом власт у вези са обезвређивањем пензија, мофдификованом швајцарском формулом, неусклађивањем пензија са пуним растом цена од 2012. године, невраћањем делова пензија због њиховог смањења, подржављења и урушавања Фонда ПИО и распродаје његове имовине.

2. У дописима државним институцијама захтевaти да:

2.1. Уставни суд у складу са актом који су доставили посланици НСС изврши оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

2.2. Влада Републике Србије Народној скупштини Србије предложи:

1) Закон којим би био регулисан начин повраћаја неисплаћених делова пензије због спровођења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, са припадајућом каматом и ванредно усклађивање пензија због њиховог заостајања за растом цена и зарада.

2) Реформа фонда ПИО тако да он постане независан у односу на извршну власт и финансијски одржив са додатним изворима прихода.

2.3. Да јавни сервис РТС организује сучељавања о положају пензионера у Србији,

3. Протест организовати у сарадњи са синдикатима и удружењима пензионера и синдикатима запослених а којима упутити позив за учешће у протесту.

4. У тим за организовање птротеста укључити све организације пензионера и синдикате запослених а који се укључе у организовање протеста.

6. Позивамо пензионере и све људе добре воље да партиципирају у трошковима организовања протеста ( озвучење, флаери, транспаренти, медија центар, превоз ) уплатом 300-500 динара на рачун УСПВЛС на ЖР: 105-3275-98, сврха „Партиципација трошкова јавног окупљање пензионера“, прималац: УСПВЛС, Дечанска 14, Београд. О уплатама и утрошку средстава према усвојеном плану протеста, УСПВЛС ће редовно обавештавати на фејзбук страницама УСПВЛС, Војни пензионери Србије и Пензионери Србије.

Ми нисмо на кориту властодржаца и од тајкуна имамо само сиромашне и опљачкане пензионере.


6. Заједно можемо све, подељени и и дискринминисан само служимо властодршцим за пљачку и манипулације.  Позивамо  организације пензионера и синдикате запослених да учествују у припреми и на протесту.

About The Author

Оставите одговор