САОПШТЕЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

0

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска 13, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 32-39-072 Fax: +381 11 32-32-203 e-mail: office@aks.org.rs a.k.srbije@gmail.com
Број: 304/2020. Датум: 02.04.2020.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије даје:

С А О П Ш Т Е Њ Е

Управни одбор Адвокатке коморе Србије сматра да је ванредно стање у Републици Србији уведено на противуставан начин.

Одлука председника Републике, председника Народне скупштинe и председника Владе којом се проглашава ванредно стање не садржи образложење, због чега није ни могуће утврдити испуњеност услова за примену чл.200. ст. 5. Устава Републике Србије тј. разлог због којег Народна скуштина није била у могућности да се састане.

Управни одбор Адвокатскe коморe Србије позива председника Народне скупштине да сазове седницу Народне скупштине или да грађанима Србије саопшти разлоге због којих Народна скупштина није у могућности да се састане.

Устав РС у чл.200. ст. 1. прописује да ванредно стање проглашава Народна скуштина и ово право Народне скупштине као органа законодавне власти не може бити суспендовано било каквом одлуком органа извршне власти.

Људска права зајeмчена Уставом могу бити ограничена само ако та ограничења допушта Устав у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајемчених права.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије не оспорава неопходност ограничења појединих права грађана у циљу ефикасног спречавања ширења епидемије и заштите здравља и живота грађана, али истовремено инсистира на доследном поштовању одредби Устава од стране органа извршне власти приликом доношења одлука која права, у којој мери и на који начин могу бити ограничена.

Адвокатска комора Србије у условима ванредног стања са повећаном пажњом прати доношење и примену свих мера које надлежни државни органи доносе и у складу са својом друштвеном улогом реаговаће увек када оцени да је дошло до нарушавања правног поретка у мери која представља опасност по функционисање правне државе.

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Виктор Гостиљац, адвокат

About The Author

Оставите одговор