Слуђивање или нова пљачка пензионера Србије

0

По уходаном систему актуелна власт тему повећања пензија поново експлоатише. Највећи број аутора текстова у медијима се не позива на законска решења него на изјаве политичара. Уместо ставова Управног одбора  фонда ПиО, представника синдиката запослених и организација пензионера о примени постојећих законских норми ради редовног усклађивања пензија почетком 2021. године, о повећању пензија говори председник СНС, министри и чланови Фискалног савета. И наравно, као по команди, о теми извештавају скоро сви медији.  Иако је последњим изменама Закона о ПиО регулисано редовно усклађивање пензија одмах по њиховом усвајању  власт је покренула кампању за њихову дораду,  наводно у циљу  већег раста пензија. Тек усвојена швајцарска формула није оригинална јер се за усклађивање пензија не користе подаци о кретању потрошачких цена и раста зарада у претходној години.  У Србији  се за усклађивање пензија користе подаци стари 18 месеци тако да се раст цена и зарада у другој половини године која претходи усклађивању не узима у обрачун. На такав начин раст пензија је успорен јер се не усклађују за половину раста цена и раста зарада из друге половине године која претходи усклађивању. Конкретно раст струје од 3,9% и зарада од око 5% у другој половини 2019. године нису укалкулисани у проценат усклађивања пензија почетком 2020. године. Подаци о томе биће узети у обзир тек за усклађивање пензија  почетком 2021. године а најављени раст струје од најмање 7,7% и раст зарада у другој половини 2020. године биће укалкулисани тек почетком 2022. године. На основу чега члан Фискалног савета говори о могућем усклађивању пензија од 4% иако по Закону и објављеним статистичким подацима подацима о кретању потрошачких цена и просечне месечне зараде у периоду јули 2019 – јуни 2020. године у односу на јули – јуни 2018-2019. години,  усклађивање треба да износи 5,9%.

Најава измена тек усвојене  инвалидне швајцарске формуле са образложењем да ће се тиме обезбедити већи раст пензија је превара из неколико разлога. Да су креатори „златног доба“ хтели бржи раст пензија  оне би се већ усклађивале на основу статистичких података из претходне године са пуним растом цена на мало и 50% раста зарада. Законом такође, није предвиђено да просечна пензије не сме да падне испод 50% просечне зараде. Очигледан циљ дораде такозване швајцарске формуле је њено обесмишљавање смањивањем висине редовног годишњег усклађивања пензија. На примеру усклађивања  пензија у 2021. години које према садашњем законском решењу треба да износи 5,9% ( 50% од 1,4% раста цена и 50% од 10,4% раста зарада) је очигледно да би усклађивање по предложеном моделу било мање односно 3,65% ( 75% од 1,4% раста цена и 25% од 10,4% раста зарада). Ево доказа да је статистички напумпана просечна зарада за власт добра у доказивању економског раста  али није добра када на основу тога треба ускладити и пензије.  Можда би нам све било јасније да Председник Србије објасни на који начин ће са овако предложеним законским решењима обећана просечна пензија до 2025. године бити 440 евра. За Србију је срамота да, пољопривредни пензионери имају увредљиво малу гарантовану пензију. Истина је, да је актуелна власт финансијску стабилизацију од 2014. године, спровела смањивањем пензија делу пензионера и дугогодишњим неусклађивањем пензија свим пензионерима.  Са таквом политика прерасподеле се наставља иако угрожавају стечена права и достојанство пензионера. Обавезу враћања неисплаћених делова пензије и надокнаду неизвршених усклађивања пензија у периоду финансијске стабилизације креатори такве политике не помињу, очекујући да  пензионери забораве. Отетим Фондом ПиО и његовом имовином недомаћински управља власт која не даје увид у податке о структури његових прихода. Како другачије објаснити прикривање власничких  удела у предузећима која су приватизована и распродају бања које су власништво Фонда. Јавно објављени подаци о броју и структури уплата доприноса ПиО би објективно приказали број запослених и  висину просечне плате у Србији на коју се уплаћују доприноси. Осам година је изгубљено  да се Фонд реформише у самосталну и финансијски одрживу организацију која гарантује стечено право на пензију док га власт на сваком кораку користи као најмоћније пропагандно средство према старим и болесним пензионерима. Највећи број запослених у Србији заузети борбом за голу егзистенцију не размишљају о сиромаштву које их чека у старости.  Да ли ће пензионери поново бити покрадени?

About The Author

Оставите одговор