Рок за покретање поступка за накнаду штете због смањења пензија истиче 1.октобра 2021.године

0

Penzija u tegli-cupu AV

Свим оштећеним пензионерима и наследницима пензионера који су у међувремену преминули 1. октобра истиче рок за покретање поступка ради накнаде штете коју су претрпели због смањења пензије у периоду од 1. новембра 2014. године до 30.09.2018. године. Ово се односи на све оштећене пензионере Србије. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија усвојен је у октобру 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 116/14 и 99/16 ) а престао је да важи 30.09.2018. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ПИО („Службени гласник РС“ бр. 73/18).

Применом Закона је на почетку оштећено око 710 000 пензионера да би сваке наредне године преминула око 34 000 оштећених пензионера али је право на пензију стицало нових око 30 000 пензионера којима су смањиване пензије, тако да је смањењем пензија оштећено око 840 000 пензионера и наследника пензионера који су преминули. Према подацима које је држава доставила Европском суду за људска права у Стразбуру, остварена уштеда односно укупна штета пензионераима је 98,9 милијарди динара или око 840 милиона евра.

У овом тренутку пред судовима у Републици Србије води се преко десет хиљада парничних и других поступака оштећених пензионера и њихових наследника за накнаду штете нанете смањивањем пензија. Европском суду за људска права у Стразбуру,  од стране оштећених, до сада је достављено и од суда прихваћено, неколико десетина представки од којих је једанаест већ обједињено у предмет „ Жегарац и други против Србије“ који се налази у поступку решавања. Суд је странама у поступку оставио рок до 9. фебруара 2021. године за склапање поравнања.  Како држава Србија, као тужена, није понудила поравнање то јој је суд  дао рок  до 4. јуна 2021. године да поднесе своја писана Запажања о прихватљивости и основаности представки, што је и учињено поднеском Запажања заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права. Процењујемо да ће одлука суда у овом предмету бити донета у року до две године.

Уставни суд Србије није у складу са Уставом РС и Законом о Уставном суду прихватио неколико стотина иницијатива за оцену уставности Закона и његове усклађености са верификованим међународним уговорима нити спровео поступке оцене уставности Закона које су два пута, у складу са Уставом РС, покренули посланици Народне скупштине Републике Србије, због чега су пензионери  покренули судске поступке пред судовима у Србији и Европским судом за људска права у Стразбуру.

Намера актуелне власти је да игнорисањем обавезе оцене уставности Закона и одуговлачењем поступака који се воде пред редовним судовима и Уставним Судом Србије, временски одложи обраћање оштећених пензионера ЕСЉП у Стразбуру и тако доведе до застаревања настале штете пензионерима која по неким тумачењима Закона о облигационим односима наступа после три године од укидања Закона о привременом уређивању начин исплате пензија, односно 1.10.2021. године.  У таквој ситуацији и када ЕСЉП донесе позитивну пресуду, пензионери који до 1.10.2021.године не покрену поступке за накнаду штете, због застаревања би то право изгубили. Напомињемо да је ЕСЉП у Стразбуру 2014. године, у предметима остваривања права на пензију грађана КиМ, оценио став Врховног касационог суда Србије о застаревању потраживања у периоду од три године као прихватљив.

Поступак за накнаду штете се покреће пред парничним судом за време којег ће ЕСЉП у Стразбуру вероватно донети одлуку по представкама због смањења пензија.

Оштећени ће у поступку бити обавезни да плате најмање две судске таксе које зависе од висине тужбеног захтева и судског вешатака у висини од 8 000 динара.

У случају позитивне пресуде ЕСЉП иста ће се користити пред парничним судом ко доказ. Исто тако ће сви судски поступци пред парничним судовима који су завршени одбијајућим пресудама моћи да се обнове.

Позивамо оштећене пензионере који нису покренули судски парнични поступак да то ураде до 1.октобра 2021.године и тако обезбеде право да после позитивне пресуде ЕСЉП остваре накнаду штете због смањења пензије. Уколико не буде позитивне пресуде адвокати ће користећи искуства стечена у досадашњим поступцима доставити нове представке ЕСЉП.

Адвокатске канцеларије са којима Удружење има споразум о сарадњи у заступању оштећених пензионера пред Фондом ПиО и судовима су нас обавестиле да су пребукиране бројем клијената и да због текућих обавеза не могу прихватати нове.  

Покретање управног поступка  пред Фондом ПиО и судског поступка пред Управним судом не изискује судске таксе али је у правном смислу споран јер, не према тумачењу Управног суда, не прекида застаревање.

Предлажемо ипак да се  оштећени пензионери због кратког рока за покретање парничне тужбе, обавезе плаћања таксе и малог броја адвоката који се баве проблемом, обрате Фонду ПиО са Захтевом за доношење  Решења о признавању права на исплату неисплаћених делова пензија у периоду од новембра 2014 до септембра 2018. године.  

Великим  бројем поднетих захтева Фонду ПиО би тако показали да нисмо пристали на отимање дела пензије и да тражимо и очекујемо да нам се то , у складу са чланом 58. Устава РС, врати.

Ако сте слажете да поднетим захтевима подигнемо УСТАНАК ПЕНЗИОНЕРА против манипулација и отимања пензија и имовине Фонда ПиО.

Великим бројем захтева Фонду ПиО би обвезали актуелну или неку будућу власт да донесе закон о обештећењу свих пензионера оштећених смањењем пензија.

Удружење синдиката пензионисних војних лица Србије је удружење у којем су чланови и војни и цивилни пензионери јер остварујемо иста права и муче нас исти проблеми. Поднесите захтев за пријем у фејзбук групу Пензионери Србије у којој дневно добијате важне информације!

Обавестите ваше пријатеље !

До победе у борби против пљачке и понижaвања!

About The Author

Оставите одговор