Пензије за Вучића нису светиња

0

Време припреме и усвајања буџета државе је и време истина које се не могу сакрити. Тако се и лаж  да су „пензије светиња и да их нико неће дирати“  потпуно разоткрива у Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Више пропуста и решења у Предлогу закона демантују да су пензије „светиња“:

  1. Планирана  дотација из буџета РФ ПиО износи 125 милијарди и 470 милиона динара што је за 27 милијарди и 811 милиона динара мање него у 2021. години или за 88 милијарди и 760 милиона динара мање него у 2020. години. Због тога што још увек нису утврђене обавезе које је држава створила према РФ ПиО дотације се безгранично смањују на рачун стандарда пензионера.  У златном добу Србије се све повећава само се пензије и број пензионера смањују.  Учешће издвајања за пензије је од прокламованих 11 одсто БДП смањено на 9,5 одсто БДП или око 750 милона евра мање.  
  2. Предлогом нису предвиђена финансијска средства за повраћај неисплаћених делова пензија у периоду од 1. новембра 2014 до 30. септембра 2018. године на основу неуставног и неморалног Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Влада Републике Србије тако показује свој став да је то завршена прича. ТРеба ли и може ли отимање  од пензионера  840 милиона евра без камата бити завршена прича?
  3. Усклађивање пензија почетком 2022. године од 5,5 одсто није довољно да покрије ни раст цена односно инфлације од 1. јула 2020 до 31. децембра 2021. године, тако да ће пензије које су према анализи Министарства финансија   тек 2021. године достигле реалну вредност из 2012. године поново бити реално умањене. Усклађивање пензија по такз. швајцарске формули са подацима који каскају за инфлацијом 6 месеци је прикривено отимање ионако срамотно ниских пензија. Са пензијама које мање вреде од оних у 2012.години преко милион пензионера ће преживљавати целу 2022. годину и ту ништа неће променити ни предизборна додела 20 000 динара наших пара.
  4. Доприноси ПиО на терет послодаваца се умањују за нових 0 ,5 одсто и тако умањују приходи Фонда ПиО по том основу за око 50 милиона евра.  На такав начин се смањују и пензије будућим пензионерима ако је то уопште важно за преко 750 000 запослених којима се доприноси уплаћују на минималну основицу и који са пуним стажом не могу да очекују пензију већу од 150 евра. Смањивање обавеза послодаваца је морало да буде извршено на начин који не угрожава приходе РФ ПиО и висину пензијске основице будућих пензионера.
  5. Буџетом нису предвиђена средства за укидање дискриминације пољопривредних пензионера који добијају најнижу пензију у висини од 12 582 динара а која је мања од најниже пензије у категорији запослених и самосталних делатности од 16 004 динара.  Очигледно да све чега се дохвати Кркобабић постаје немогуће…
  6. Предлогом је пропуштена прилика да се око 600 милиона евра, које Фонд ПиО добија из буџета  да би их проследио  Фонду за здравствено осигурање  на име здравствене заштите пензионера, директно из буџета, додели Фонду за здравствено осигурање. Пракса плаћања доприноса за здравствствено осигурање  пензионера из периода Фонда,  када се у њему од прихода преливало, мора бити прекинута. Пензионери као старији од 65 година по Закону о здравственој заштити, имају право на бесплатну здравствену заштиту. У том смислу новац из буџета који се издваја Фонду ПиО да би га он проследио Фонду за здравствено осигурање треба директно из буџета да се определи Фонду за здравствено осигурање. Издвајање за здравствено осигурање пензионера није издвајање за пензије него за здравство.  Издвајања за пензије би тако била мања од 9 одсто БДП у односу на прокламованих 11 одсто и  потпуно би се  разоткрило отимање  од пензионера преко једне милијарде евра годишње. Милијарда евра годишње би била довољна за подизање најниже пензије, враћање дуга оштећеним пензионерима због смањења пензија и укидање доживотних пенала због одласка у превремену старосну пензију.

 Буџетска  прерасподела  која се од 2012. године спроводи  смањивањем издвајања за пензије и повећавањем издвајања за плате у јавном сектору  се наставља.

Иако је председник СНС и Републике Србије изјавио  да су пензије светиња и да их нико неће дирати, Предлог закона о буџету за 2022. годину показује супротно. Посебно нас вређа бахатост властодржаца који сматрају да се то не види или чак да им став пензионера о томе није ни важан.

About The Author

Оставите одговор