Влада Србије наставља да отима од пензионера

0

Предлогом измена и допуна закона о начина усклађивања пензија и смањењу стопе доприноса ПИО Влада Србије наставља са отимањем од пензионера.

Доследна  прокламованом континуитету Влада Републике Србије  је наставила са праксом отимања од пензионера Србије овога пута предлагањем новог начина редовног усклађивања пензија који не обезбеђује ни усклађивање са растом цена претходне године као и предлогом додатног смањења доприноса ПИО који се плаћају на зараде запослених.

Према предлогу измена и допуна Закона о ПИО пензије ће од 1. јануара 2023. године бити усклађене за проценат раста зарада од 12,1 одсто иако је раст цена или инфлација у 2022. години била већа од 14 одсто. Предлогом закона се не предвиђа прво довођење пензија на ниво од најмање 10,5 одсто БДП да би се као такве усклађивале са растом цена односно инфлације. У образложењу Предлога измена и допуна Закона о ПИО Влада признаје да су издвајања за пензије у 2022. години око 9,2 одсто БДП иако би требала да се крећу око 11 одсто. Разлика је скоро милијарду евра која је годишње отимана од пензионера у протеклом периоду. У Закону о буџетском систему откривамо да расходи за зараде запослених у сектору државе износе 10 одсто. Обавезу смањења расхода на зараде у јавном сектору са 8 на 7 одсто из 2014. године власт је спровела тако што их је повећала на 10 одсто БДП. Да ли су икада у „историји“ издвајања за плате у јавном сектору била већа од потрошње за пензије? Никада, али је очигледно да је отето од пензионера подељено запосленима у сектору државе односно јавном сектору.  

Према предлогу измена Закона о ПИО усклађивања ће се и даље вршити према подацима из првог и другог квартала претходне године и трећег и четвртог квартала године која јој претходи односно са подацима у које нису урачунати раст цена и зарада у другој половини године која претходи усклађивању. Бирократији је лакше да барата са подацима старим 18 месеци иако пензионери због тога до новог усклађивања живе са инфлацијом 18 месеци. Тешко им да провере како се то ради у Ц. Гори или Аустрији. Свако усклађивање пензија у које се не урачунава најмање пун раст цена у преходној години је смањивање њихове вредности.

Предлогом измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање доприноси за пензијско и инвалидско осигурање ће са 25 бити смањени на 24 одсто што ће у коначном смањити приходе РФ ПИО у 2023. години за око 230 милиона евра. Смањивањем стопе доприноса са 26 на 25 одсто у 2020 и 2021. години приходи Фонда су били умањени за око 190 милиона евра годишње. Због смањења стопе доприноса за 2 процента изворни приходи РФ ПИО ће у 2023. години бити мањи за око 460 милиона евра… Отети новац би био довољан за изједначавање и подизање најнижих пензија, укидање доживотног смањења пензија због превременог одласка у пензију са 40 година стажа и делимично враћање дела неисплаћених пензија. Влада на рачун бедног стандарда већине пензионера у Србији стимулише односно повећава профит послодавцима које се могло обезбедити смањењем стопе пореза на зараде без  смањивања изворних прихода РФ ПИО. Уместо обезбеђења финансијске одрживости и независности РФ ПИО властодршци  га држе у  зависности од буџета да би отимали од пензионера.

Измене закона ПИО као и до сада, због „континуитета“ и хитности поступка се спроводе без јавне расправе и учешћа синдиката запослених и пензионерских организација. Очекујемо да ће пензионери Србије коначно схватити маглу од „никада већих пензија“ са којима се смрзавају и гладују.

About The Author

Оставите одговор