Шут није могао са рогатим

0

Дуго очекиваном  одлуком  Европског суда за људска права у Стразбуру пензионери оштећени смањењем пензија су изненађени и разочарани. Суд је одлучивао само о наводима у предмету „Жегарац и остали“ са 11 представки док му је у међувремену  достављено још преко 300 представки. Суд је констатовао ометање у мирном уживању имовине али га је оценио сразмерним.  Одбацио је наводе о дискриминацији у односу на пензионере којима није смањивана пензија али није разматрао дискриминацију у односу на друге кориснике средстава из буџета и друге имаоце имовине у Србији јер таквих навода није било у осам представки које је разматрао. Прихватио је наводе Владе РС да је смањење пензија спроведено ради стабилизације пензијског система у оквиру стабилизације јавних финансија без доказа како је у јавном сектору спроведена стабилизација. Прихватио је наводе у одговору Владе Републике Србије на тужбу, да је Уставни суд Србије Закон о привременом уређивању начина исплате пензија оценио уставним што не одговара чињеници да није спроведен поступак оцене уставности Закона. Није узета у обзир чињеница да се РФ ПИО већински финансира доприносима ПИО које уплаћују тренутно запослени.  Суд није расправљао о уставној обавези државе да оштећенима, у складу са чланом 58. Устава Републике Србије накнади штету јер се такав захтев није налазио у представкама које је суд разматрао. Подносиоци представки од којих већина није имала правне заступнике нису накнадно суду одговорили на наводе Владе Србије у одговору на тужбу што је могло, код суда створити утисак да није било основаних примедби. Све у свему бирократско отаљавање правде уз асистенцију Владе Републике Србије и представника Србије у самом суду.

У одлуци ЕСЉП у Стразбуру ШУТИ су пензионери којима су неуставно смањиване пензије у периоду од 1. новемра 2014 до 30. септембра 2018. године а РОГАТИ су сви који су учествовали у доношењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, ометању и спречавању оштећених пензионера да дођу до правде и своје имовине. Списак РОГАТИХ је велик али издвојамо моћније: Влада Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, РФ ПИО, Уставни суд Србије, судови свих нивоа и наравно председник Србије. Он  је обећавао да неће бити смањивања пензија а затим је после доласка на власт, предложио закон и као председник највеће странке у НСРС утицао на народне посланике да  га усвоје, утицао на судове и медије да не раде свој посао а понекада је и прејудуцирао судске одлуке и тако у зачетку давио слободу судија да доносе одлуке. ЕСЉП у Стразбуру је очигледно био на страни  рогатих  у Србији!

Према доступним информацијама, пре доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Уставном суду Србије је спроведено истраживање праксе ЕСЉП у одлучивању о представкама због смањења пензија  на основу којег је израђен Предлог закона о привременом уређивњу начина исплате пензија. Резултат обједињене активности рогатих је:

– доношење Закона у одсуству стручне јавности и критике недостатака у њему,

– спровођење Закона без обавезног доношења појединачних решења од стране РФ ПИО јер би оно довело до масовних жалби и покретања управних и судских поступака у време када су судске таксе на неисплаћене износе биле мале,

– одбијање Уставног суда Србије да прихвати иницијативе и спроведе поступке за оцену уставности Закона,

– игнорисање обавезе Уставног суда Србије да спроведе поступак оцене уставности Закона који је, у складу са Уставом, покренуо 31 народни посланик,  уз образложење  да његова примена није нанела превелику штету грађанима,

– одбацивање захтева оштећених пензионера од стране РФ ПИО и Управног суда уз образложење да су захтеви имовинског карактера и да су предмет поступка пред парничним судом где се плаћају судске таксе што је оштећене одвраћало да покрену парнични поступак,

-Одуговлачење судских поступака и одбацивање тужбених захтева оштећених пензионера од стране парничних судова уз образложење да Уставни суд Србије Закон није оценио неуставним. У парничним поступцима је било потребно 4-6 година од покретања поступка до одлуке Уставног суда Србије као предуслова за достављање представке ЕСЉП.

-одбацивање уставних жалби од стране Уставног суда уз образложење да није  прекршено право на имовину  и није извршена дискриминација да би на крају ЕСЉП донео одлуку у складу с ставовима Уставног суда Србије. Уставни суд није утврдио обавезу државе да у складу са чланом 58. Устава РС накнади штету оштећеним пензионерима због смањења пензија.

Mesto: Beograd Datum: 30.10.2018 Dogadjaj: DRUŠTVO – Protest koji su organizovali Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa drugim sindikatima i udruženjima penzionera i sindikatima zaposlenih Licnosti:

Не заборавимо ни СНС, СПС, ПУПС, Савез пензионера Србије, синдикате запослених и телевизија са националном фреквенцијом који су политичком  подршком доношењу Закона, избегавањем јавне расправе и ћутањем допринели да покретање  управних и судских поступака у првој години примене Закона буде минорно.  Зар није било очекивано да ПУПС као странка пензионера, Савез пензионера Србије као највећа пензионерска организација и синдикати запослених  устану у одбрану стечених права садашњих и будућих пензионера. Нико од наведених подршку није условио  регулисањем обавезе  државе у Закону да,  у складу са  чланом 58. Устава Републике Србије, изврши накнаду штете оштећенима.  Зар је неисплаћених  840 милона евра и преко 850 хиљада оштећених и наследника пензионера  који су у међувремену преминули, мала сума и мали број? Да ли ће установљена пракса смањивања пензија од сада да буде примењивана сваки пут када Влада Србије оцени да достигнути ниво права пензионера угрожава стабилност финансија државе.

Због начина доношења и спровођења Закона, игнорисања обавезе спровођења поступка оцене уставности Закона од стране Уставног суда Републике Србије, понашања медија под контролом актуелне власти, странака чији посланици су Закон усвојили, министара, председника владе и председника Србије  убеђени смо да је,  поред одлука Уставног суда Србије и ЕСЉП у Стразбуру, смањивање пензија било неуставно и неморално. За сада немамо информацију каква је судбина представки које су запримљене у Стразбуру а није расправљано о њима. Размотрићемо могућност обраћања другим органима Савета Европе и Комитету УН.

Очекивање да ће оштећени и дискриминисани пензионери добити правду пред ЕСЉП нису испуњена. Одлуком су оштећени пензионери, синдикати пензионера и адвокати који су се борили, верујући у правду и Устав Србије а део њих је платио и високе судске таксе.

Оно што оштећеним пензионерима Србије не може нико одузети је право да на изборима они суде…

About The Author

Оставите одговор