Још само један корак до правде војним пензионерима

1

Једно судско веће у Вишем  суду у Неготину је смогло снаге и професионалне честитости да у поступку по жалби на пресуду Основног суда  Београду поступи по закону и да на уставно прихватљив начин образложи своју одлуку.   

У правној ствари тужиоца  из Београда, чији је пуномоћник Јово Борић, адвокат из Београда, против туженог Фонда ПиО, из Београда, ради исплате  другог редовног усклађивања пензије из 2007. године,  или разлике од исплаћених 6,57% до 11,06%, решавајући по жалби тужиоца, изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду,  на седнци одржаној 27.12.2019. године донео решење о:

  1. Укидању пресуде Првог основног суда у Београду 18П.3224/17 у ставу 2 и 3 изреке и враћању предмета првостепеном суду на поновно суђење у  укинутом делу,
  2. У првом ставу је потврђен став о одбијању приговора пресуђене ствари а који је виши суд прихватио,
  3. Виши суд није прихватио став Основног суда у којем је одбијен став о исплати мање исплаћеног износа пензије,
  4. Виши суд није прихватио став основног суда о одбијању захтев тужиоца за накнаду трошкова спора.

Решење суда је од суштинског значаја због одлуке у меритуму.

Став другостепеног суда је обавезујући за нижи суд па ће ово решење Вишег суда  у Неготину бити значајно за поступке који се воде пред другим судовима  због исплате мањег износа војних пензија за 4,21%, а посебно за поступак који се води у Вишем суду у Београду због дискриминације војних пензионера приликом ванредног усклађивања пензија за 11,06% од 1.1.2008. године и редовног усклађивања војних пензија за 4,21% од 1.1.2008. године.

Још само један корак до правде која је била тако далеко. За тај корак је потребно да извршна власт и Фонд ПиО оставе судове у Србији да раде по закону и својој савести!

About The Author

1 thought on “Још само један корак до правде војним пензионерима

  1. Advokat Jovo Borić koji zastupa 146 voj.penzionera u postupcima za zakidanje od 4.21%, tužbama za zakidanje od 2014-2018 g. po ZPUNIP i u pokrenutom postupku za diskriminaciju, ima najkorektniji odnos prema licima koje zastupa. Redovno ih obaveštava o toku predmeta. Sve pohvale za ovog advokata.

Оставите одговор