Нећемо стати до повраћаја наше имовине и достојанства

0

Поштовани саборци и пријатељи окупили су нас следећи проблеми:

1. смањење пензија од 2014 до 2018 године,

2. непотпуно усклађивање свих пензија од 2012 до 2020. године,

3. отимање управљања Фондом ПиО 2014. године и

4. пљачка и распродаја имовине Фонда ПиО.  

Док руководства других удружења пензионера троше новац који добијају за свој рад од Фонда ПиО и Владе РС, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије иницијативама пред државним и правосудним органима, протестима,  кампањом „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ и присуством у медијима покушава да пробуди опљачкане пензионере и спречи заборав криминалног и неморалног односа актуелне власти према нама. Време за покретање поступака истиче, адвоката који пристају да нас заступају је мало па због тога предлажемо да сви оштећени пензионери   филијали Фонда ПиО предају Захтев за признавање права на разлику између исплаћеног и припадајућег износа пензије са законском каматом, у два примерка од којих један оверен задржавају. На такав начин покрећемо управни поступак који треба водити до достављања представке ЕСЉП у Стразбуру. Због недовољног броја адвоката који нас прате и њихове претрпаности клијентима управни поступак ћемо водити сами уз помоћ адвоката чије пелцер жалбе Дирекцији Фонда ПиО, тужбе Управном суду Србије, жалбе УСС и представке  ЕСЉП у Стразбуру ћемо објављивати на нашем сајту пензионервојни.рс и фејзбук страници Пензионери Србије. Циљ покретања поступка је спречавање застаревања док ЕСЉП не донесе позитивну одлуку али и притисак на државне органе да донесу закон којим би сви оштећени били обештећени. У том циљу ћемо ускоро покренути онлајн петицију за повраћај отетог коју ћемо после 100 000 потписа доставити Влади РС, ЕСЉП и Савету министара ЕУ. Све ово можемо само уз вашу подршку. Обавестите ваше пријатеље и комшије. За почетак по шесторо уз обавезу да и они нађу по шесторо пензионера жељних правде и достојанства.

Само да знате, постајемо све бројнији и јачи.

Заједно до победе!

Образац који оштећени смањењем пензије предаје филијали Фонда ПиО:

About The Author

Оставите одговор