Месец: јул 2022.

Новца за укидање пенала због одласка у превремену старосну пензију има али се он отима од пензионера

Удружење синдиката пензионисних војних лица Србије подржава иницијативе за укидање доживотног смањења пензија због одласка у превремену старосну пензију а...