Маске су пале, део пензионерских организација легао на руду властодржаца

0

После писма „поштованом господину председнику Републике Србије“ са захтевом за разговор о проблемима пензионера Србије, делегација потписника је после три месеца примљена од стране председнице и дела министара техничке владе. И поред захтева за састанак са „поштованим председником“ делегација је отишла на састанак са онима који ништа не одлучују. После саопштења са одржаног састанка,  као пензионери који нису представљени у делегацији,  постављамо неколико питања:

  1. На основу којих законских прописа су се неке организације пензионера прогласиле репрезентативним, када им је и како утврђена та репрезентативност када се зна да то питaње законски није регулисано и да се чланство сваке пензионерске организације потпуно промени за око 12 година. Да ли су они  наставак „пензионерске преваре зване Кркобабић“ са којом ће власт  возати пензионере?
  2. Зашто и неке друге организације пензионера нису ушле у састав Комисије за праћење примене прописа о пензијском и инвалидском осигурању и питања корисника пензија, коју је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формирала у децембру  2021. године, тек после усвајања Закона о буџету за 2022. годину и непосредно пред најављене парламентарне изборе? Да ли се са формирањем комисије и фингираним састанцима са онима који ништа не одлучују спроводи медијска пацификација незадовољства пензионера и промовишу лажни борци за њихово достојанство? Један  од њих је као народни посланик ушао у НС РС на изборној листи СПС која у потпуности партиципира у власти подржавајући сиромаштво и беду пензионера. Да ли су организације пензионера које непрекидно указују на, отимање већинског  управљања  од стране Владе РС 2014. године, РФ ПИО које су до тада вршили представници пензионера и осигураника, оцењене као радикалне у свом деловању и неподобне за учешће у разговорима са представницима власти. На протестима и обраћањима држвним органима стално смо указивали на непотпуно усклађивање пензија од 2012. године, смањивање пензија већих од 25 000, од новембра 2014 до септембра 2018. године и обавеу враћања отетог, дискриминацију пољопривредних пензионера висином најниже пензије, отимање дела стечене пензије војним пензионерима од 1.1.2008. године, увођење доживотних пенала превременим старосним пензионерима са 40 година радног стажа и криминалне приватизације бања РФ ПИО. Да ли су обраћања институцијама законодавне, извршне и судске власти била толико радикална да организације пензионера које имају много више чланова од организација које у намери да постану репрезентативне заборавише све неуставности, незаконитости и неморалности учињене пензионерима од стране оних који спроводе финансијску стабилизацију државе само преко стомака највећег броја пензионера?
  3. Да ли државно и финансијско корито РФ ПИО може бити довољан разлог да се право на достојанствен живот највећег броја пензионера у Србији игнорише пристајући на састанке и фотографисање са представницима власти којима се даје легитимност политици која је најстарију популацију довела у највеће сиромаштво и беду од распада Југославије.
  4. Да ли се формирањем комисије и наводним радним састанцима са министрима техничке владе пензионерима шаље лажна порука да ће бити боље и само што није… У време када су цене хране на коју највећи број пензионера троши преко 80 одсто пензије порасле  више од 30 одсто од задњег статистичког пресека за усклађивање пензија неки представници пензионера пристају само на сликање. Иако је јасно да „сила бога не моли“ али зашто да и пензионери учествују у фарси?  Зар није свима јасно да ће до зелене траве пензионера бити још мање без одговора да ли је баш тако требало да буде.
  5. Зар није логичније и потребније да се уместо Комисије за праћење примене прописа формира комисија за предлог реформе пензијског система Србије. Реформа би требала да обезбеди  да РФ ПИО већински управљају и контролишу представници корисника и осигураника  уз дефинисање створених сталних обавеза државе према њему, исправљање свих неправди и проблема уз обезбеђење изворних прихода РФ ПИО ради његове финансијске одрживости и независности од извршне власти.
  6. Оваквих, медијских разговора, дела пензионерских организација са отимачима  имовине и достојанства пензионера не може бити док отето не буде враћено, њима или наследницима већине која убрзано одлази  на пут без повратка.

About The Author

Оставите одговор