Споразум о сарадњи Удружења синдиката пензионисних војних лица Србије са Коалицијом Србија против насиља

0

После дугогодишње неуспешне борбе за остваривање стечених права пензионера у Србији због отетих институција, закључили смо да је Србији потребна промена накарадног система који не обезбеђује права и потребе пензионера односно свих грађана, па смо предложили и са чланицама  Коалиције Србија против насиља у којој су СРБИЈА ЦЕНТАР, СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ,  ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ,   ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА,  ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА,  ЗАЈЕДНО,  РУМУНСКА ПАРТИЈА – PARTIDUL ROMAN и НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ, данас у Београду потписали споразум о сарадњи на реформи  пензијског система Србије у којем права остварује преко 4,350 000 садашњих и будућих пензионера. Реформа пензијског система треба да се спроведе тако да:

 1. Фондом ПиО већински управљају представници корисника – пензионера и запослених-осигураника а унутрашњу контролу рада и пословања РФ ПИО да врши надзорни одбор. 
  1. Буде обезбеђена финансијска одрживост Фонда са додатним изворима прихода од рудне ренте, таксе на изворе минералне и лековите воде, пољопривредно земљиште, техничко дрво и прихода од власничких удела у јавним  предузећима и других извора.
  1. Најнижа пензија подигне тако да буде најмање 30 одсто просечне плате а најнижа пензија пољопривредних пензионера изједначи са најнижом пензијом у категорији „запослени и самосталне делатности“.
  1. Трајно  смањење  пензија корисницима који одлазе у превремену старосну пензију са 40 годин стажа, укине по стицању година одређених за старосну пензију.
  1. Буде извршен повраћај неисплаћених делова пензије због њиховог смањења од 2014 до 2018. године, свим оштећеним пензионерима и наследницима оштећених пензионера који су преминули са законском каматом.
  1. Да се изврши усклађивање војних пензија од 01.01.2008. године за 4,21%  у складу са стеченим правом по Закону о војсци СРЈ због повећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
  1. Буде регулисано редовно усклађивање пензија два пута годишње на основу раста инфлације и зарада.    
  1. Да се од стране Фонда, успостави контрола уплата доприноса ПиО и предвиде санкције послодавцима због неизвршавања обавезе редовне уплате на стварну висину зараде.  

Споразумом су предвиђене и друге промене система као што је формирање националне банке за развој, већа подршка домаћој привреди, увођење специјалног тужиоца за корупцију, испитивање порекла имовине свих политичара и повезаних лица од 1990. године, укидање судске таксе у предметима остваривања права из радног односа, пензијског и инвалидског осигурања и друго.

Споразум са коалицијом смо потписали због нашег уверења да су Србији потребне корените промене и да коалиција поседује довољно знања, искуства, поштења и интегритета да их спроведе.

Пензионерима Србије се обавезујемо да ћемо пратити доследно остваривање споразума и о томе редовно обавештавати јавност.

Нама пензионерима у сарадњи са странкама нису потребни положаји и функције него остварење визије о слободној и просперитетној Србији у којој ће остати наша деца да живе!

Због теже регистрације корисника на сајту објављујемо текст споразума

КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА, коју чине:

– СРБИЈА ЦЕНТАР, скраћени назив: СРЦЕ, са седиштем у Београду, Стојана Протића бр. 48, МБ: 18822563, чији је заступник Здравко Понош;

– СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, скраћени назив: ССП, са седиштем у Београду, Војводе Степе бр. 199, МБ: 17723308, чији је заступник Драган Ђилас;

– НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, Булевар краља Александра бр. 20/1, МБ: 18823101, чији је заступник Мирослав Алексић;

– ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, скраћени назив: ЗЛФ, са седиштем у Београду, Патријарха Гаврила бр. 6/III, МБ: 18822768, чији је заступник проф. др Светислав Костић;

– ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, скраћени назив: ДС, са седиштем у Београду, Нушићева бр. 6/II, МБ: 07425511, чији је заступник др Зоран Лутовац;

– ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, скраћени назив: ГДП, са седиштем у Новом Саду, Војводе Путника бр. 4, МБ: 08846529, чији је заступник Мирослав Илић;

– ЗАЈЕДНО, са седиштем у Београду, Нушићева бр. 6, МБ: 17852736, чији је заступник Зоран Петров;

– РУМУНСКА ПАРТИЈА – PARTIDUL ROMAN, скраћени назив РП-PR, са седиштем у Вршцу, Вардарска бр. 18, МБ: 08776393, чији је заступник др Јон Сфера;

– НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ, скраћени назив: НЛС, са седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана бр. 80, МБ: 17628651, чији је заступник Милош Парандиловић;

и

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ, скраћени назив: УСПВЛС, са седиштем у Београду, Милоша Црњанског бр. 12, МБ: 28176864, чији је заступник Јован Тамбурић;

дана 30.11.2023. године у Београду закључују

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

I          Начелни оквир сарадње

Уговорне стране се на основу својих програмских и статутарних циљева, као и досадашње сарадње и изграђеног поверења обавезују на сарадњу у области реформе пензијског система Србије, заштите стечених права садашњих и будућих пензионера   Србије.

Сагласни да је промена постојећег система власти једини начин стварања боље будућности Србије обавезујемо се на покретање реформе пензијског система у оквиру целовите реформе друштва на бази начела изградње модерног демократског друштва, друштвене једнакости и слободе.  

Пензијски систем у којем права остварује око 1 646 000 пензионера и преко 2 700 000 осигураника, будућих пензионера је од интереса већине бирача у Србији.

Пензионерска популација поседује огромну политичку моћ за друштвене промене уколико је не представљају корумпирана и лажна руководства странака и удружења пензионера. Моћ пензионера да мењају стање у друштву није у њиховој економској и друштвеној улози, али јесте у грађанском праву да одлучују о будућности државе избором њених управљача. Садашњи и будући пензионери својим учешћем на изборима учествују у заједничкој борби свих грађана Србије за промену система и гарантовања стечених права садашњих и будућих пензионера.

Услов изградње демократског система је успостављање правосудног система назависног од извршне и законодавне власти. Без стварања услова за јавну контролу рада свих државних органа од стране независних и професионално одговорних медија грађани не могу оставривати своја грађанска права.

Стране потписнице потврђују своју приврженост поштовању владавине права, заштити људских права и европских вредности.

Поносна на своју слободарску традицију, вишевековну државност и антифашистичко наслеђе, Србија треба да се изгради као држава слободних и достојанствених  грађана  који живе у систему који их уважава, чује и подржава.

II   Циљеви сарадње:

 1. Реформисање пензијског система Србије тако да:
  1. Фондом ПиО већински управљају представници корисника – пензионера и запослених-осигураника а унутрашњу контролу рада и пословања РФ ПИО да врши надзорни одбор. 
  1. Одредбе о трајном смањењу пензија корисницима који одлазе у превремену старосну пензију буду измењене тако да им се умањење укине по стицању година одређених за старосну пензију.
  1. Најнижа пензија подигне тако да буде најмање 30 одсто просечне плате и изједначи најнижа пензија пољопривредних пензионера са најнижом пензијом у категорији „запослени и самосталне делатности“.
  1. Буде извршен повраћај неисплаћених делова пензије због примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија од 2014 до 2018. године, свим оштећеним пензионерима и наследницима оштећених пензионера који су преминули са законском каматом.
  1. Да се изврши усклађивање војних пензија од 01.01.2008. године за 4,21%  у складу са стеченим правом по Закону о војсци СРЈ због повећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
  1. Буде регулисано редовно усклађивање пензија два пута годишње на основу раста инфлације и зарада.    
  1. Буде обезбеђена финансијска одрживост Фонда са додатним изворима прихода од такси на руде, изворе минералне и лековите воде, пољопривредно земљиште, техничко дрво и власничких удела у јавним  предузећима.
  1. Да се од стране Фонда, успостави контрола уплата доприноса ПиО и предвиде санкције послодавцима због неизвршавања обавезе редовне уплате на стварну висину зараде.  
 • Спровођење нове економске политике, која ће се заснивати на већим јавним инвестицијама, подршци домаћим предузетницима и елиминисању партократије из јавног сектора. Стопирање привилеговања страних инвеститора и економског модела који се заснива на фаворизовању увоза, експлоатацији јефтине домаће радне снаге и јефтиних сировина. Формирање развојне банке Србије за дугорочну подршку развоја домаће привреде и пољопривреде. 
 • Заустављање продаје националних ресурса и стратешких државних компанија, као и увођење професионалног менаџмента у јавна предузећа и предузећа у већинском државном власништву.
 • Успостављање независног правосуђа ослобођеног утицаја извршне власти и лакши и ефикаснији приступ грађана правди тако што ће се запосленима и  пензионерима омогућити заштита права из области рада и пензије без плаћања судских такси.
 • Развој рационалног и ефикасног система одбране у којем ће се ВС развијати као модерна и ефикасна оружана сила, а њеним припадницима бити обезбеђени услови за професионални развој, слободно синдикално организовање и достојанствен живот.
 • Унапређење социјалне заштите и бољег стандарда становништва, права из радног односа и заштите бораца и најугроженијих слојева друштва.
 • Укидање неправедног система јавних извршитеља.
 • Оштра борба против криминала и корупције, увођење специјалног тужиоца за високу корупцију, незастаревање кривичних дела потеклих из процеса приватизације.
 • Доношење закона о пореклу имовине, који ће се применити на све јавне функционере од 1990. године до данас.
 • Побољшање квалитета и доступности здравствених услуга и доношење нове стратегије за унапређење јавног здравља.

III  Сарадња ће се остваривати кроз:

 1. Међусобну подршку у остваривању програмских и статутарних циљева и планова рада.
 2. Правовремено достављање информације о плановима и координацијом заједничких активности.
 3. Учешће представника страна у раду органа друге стране и редовну координацију активности у остваривању прокламованих циљева на свим нивоима организовања и деловања.
 1. Заједничким медијским наступима и комуникацији са јавношћу. Саопштења јавности о заједничким активностима уговорне стране ће давати договорно, консенсусом.
 2. Одлуку о заједничким активностима, уговорне стране ће доносити консенсусом.
 3. Обавезе према трећим лицима, уговарају заједно или свака страна самостално.
 4. Трошкове заједничких активности, уговорне стране ће сносити договорно, начелно једнаким учешћем.

IV Временско важење и раскид споразума

 1. Споразум се закључује на неодређено време.
 2. Стране споразум могу договорно раскинути, одлукама извршних органа.
 3. Свака од страна, одлуком свог надлежног органа, може иступити из споразума.
 4. У случају једностраног раскида споразума, страна верна споразуму има право на накнаду штете настале организовањем договорене и већ започете активности.
 5. Свака страна може највишем органу друге стране доставити жалбу-приговор на раскидање споразума.

V         Ступање на снагу споразума о сарадњи

 1. Уговорне стране су сагласне да Споразум ступа на снагу после потписивања. 
 2. Споразум је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака, по један за сваку уговорну страну.

КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА:

_______________________________                                                 __________________________________

             СРБИЈА ЦЕНТАР                                                                           УДРУЖЕЊЕ СИДНИКАТА

                                                                                                                                     ПЕНЗИОНИСАНИХ

_______________________________                                                           ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ

СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ

_______________________________

    НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ

_______________________________

       ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ

_______________________________

    ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

_______________________________

ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

_______________________________

               ЗАЈЕДНО

_______________________________

       РУМУНСКА ПАРТИЈА

_______________________________

      НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ

About The Author

Оставите одговор