Обрасци жалби на Решења које филијале РФ ПиО достављају оштећеним пензионерима

0

После достављања захтева за признавање права на разлику између исплаћене и пензије по решењу, пензионера оштећених смањивањем пензија од 1.11.214. године до 30.09.2018.године Филијале РФ ПиО су очекивано почеле да достављају решења о одбијању захтева. До сада су решења филијала оштећеним пензионерима достављене у две форме што не значи да се њихов број неће повећавати.

Прва Форма или шаблони РФ ПиО у којима део диспозитива у решењу гласи: Одбацује се захтев ММ корисника старосне или породичне или инвлидске пензије, за исплату одбијених или износа у висини разлике или износа пензије које се исплаћује применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и пензије по решењу. Очигледно да су такви шаблони кориштени у периоду спровођења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и да није адекватан захтеву који сми ми доставили. Жалба на таква решења је Жа-1 или Жалба1 на Решење о одбијању захтева за признавање права на разлику између исплаћене и пензије по решењу.

Друга форма или шаблон РФ ПиО у којима диспозитив гласи: Одбацује се захтев ММ за признавање права на разлику између исплаћене и пензије по решењу. Жалба на такво решење је Жа-2 или Жалба 2 на Решење о одбацивању захтева за признавање права на разлику између исплаћене и пензије по решењу.

Трећа форма или шаблон филијале ФР ПиО у којима део диспозитива у Решењу гласи: Одбија се захтев ММ из ___________за признавање права на разлику између исплаћене и припадајућег износа пензије са законском каматаом. Жалба на такво решење је Жа 3 или Жалба 3 на Решење о одбијању захтева за признавање права на разлику између исплаћене и припадајућег износа пензије са законском каматаом.

Четврта форма или шаблон РФ ПиО у којима диспозитив гласи: Одбацује се захтев ММ корисника старосне пензије за исплату разлике између исплаћеног и припадајућег износа пензије за период од ________________ до 30.09.2018. године са припадајућом каматом. Жалба на такво решење је Жа-4 или Жалба 4 на Решење о одбацивању захтева за признавање права на разлику између исплаћене и пензије по решењу.

Преснимите одговарајућу форму жалбе попуните ваше податке и податке о решењу које сте добили, промените жалбу да буде у мушком или женском роду, одштампајте у два примерка, потпишите, приложите копију Захтева који сте доставили филијали и копију решења које сте добили од филијале на које се жалите и све то доставите на писарници филијале или доставите препорученом поштом са повратницом. Повратницу спојите са вашим примерком жалбе и чувајте. Скениран примерак Решења Дирекције на вашу жалбу доставите на емаил удружења uspvls.beograd@gmail.com. Пријатељима који траже форму жалбе скрените пажњу да провере на сајту пензионервојни.рс или на фејзбук страници Пензионери Србије да можда форма Жалбе није у међувремену мењана због промена у решењима које нам достављају филијале. Трајаће ово ћерање… Срећно!

About The Author

Оставите одговор