Новца за укидање пенала због одласка у превремену старосну пензију има али се он отима од пензионера

0

Удружење синдиката пензионисних војних лица Србије подржава иницијативе за укидање доживотног смањења пензија због одласка у превремену старосну пензију а 40 година радног стажа.

Изменама Закона  о ПИО 2014. године уведено је доживотно смањење пензија због одласка  у превремену старосну пензију са 40 година стажа, чему се синдикати запослених  уопште нису супроставили. Неутемељеним образложењем измена закона, да ће превремени старосни пензионри дуже примати пензију и тако оптеретити Фонд прикривен је циљ спречавања запослених са  условима за превремену старосну пензију да тако побегну од страначки наметнутих шефова без потребног образовања и искуства. Иако су у међувремену покретане иницијтиве да се пенали укину актуелна власт то није прихватила.

Удружење синдиката пензионисних војних лица Србије је у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ПИО предложило укидање пенала по стицању година за старосну пензију  чиме би се укинула неправда и дискриминација пензионера са 40 година стажа којима су пензије смањене и до 20 одсто.

Новца за укидање пенала и исправљање других недостатака у пензијском систему Србије има јер је учешће трошкова за пензије смањено уместо на 11 по споразуму са ММФ на око 9 одсто БДП Србије. Разлика у смањењу трошка за пензије је преко милијрда евра ГОДИШЊЕ што је довољно за повраћај неисплаћених пензија од 2014 до 2018. године, укидање наведеног смањења пензија, ванредно усклађивање свих пензија због заостајања за инфлацијом, изједначавања и подизања најнижих пензија.

Да новца има доказује и нелогично смањење стопе доприноса за ПИО изменама Закона о   доприносима  обавезног социјалног осигурања  у 2019 и 2021. године, којима је  она  са 26 укупно смањена на 25 одсто тако што су обавезе послодаваца смањене са 12 на 11 одсто. На такав начин су годишњи приходи РФ ПИО смањени за 4 одсто или 26 милијарди динара (око 220 милиона евра) у 2022. години.  Актуелна власт је растерећење  привреде и послодаваца могла да изврши на рачун буџета тако што би смањила порез на зараде запослених  али је из неког разлога хтела да смањи изворне приходе РФ ПИО. Очигледно јој је потребна мантра како се РФ ПИО финансира из буџета добром вољом владара.  Са 220 милиона евра више у каси РФ ПИО могли су бити укинути пенали за превремене старосне пензионере и враћен део дуга пензионерима којима су пензије смањиване од 2014 до 2018. године. Непрекидно смањивање дотација РФ ПИО из буџета не сме да буде на терет пензионера јер држава има створене обавезе које не могу да се преваљују на пензионере од којих већина живи у беди.

Очигледно је да актуелна власт касу РФ ПИО третира као касицу из које узима када год јој треба.

About The Author

Оставите одговор