Povraćaj troskova kredita od banaka koje su ih nezakonito naplaćivale

0

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je sa nekoliko advokatskih kancelarija koje uspesno vode sudske postupke za povraćaj troskova kredita od banaka koje su ih nezakonito naplacivale klijentima, dogovorilo saradnju sa ciljem pružanja pravne pomoći i zastupanja penzionera koji su osteceni. Sudski postupak radi povracaja nezakonito naplacenih troskova kredita u zadnjih 15 godina traje jedno rociste.

Dokumentacije potrebna za pokretanje sudskog postupka:

-Kopija ugovora o kreditu (iz bilo koje godine),

– Plan otplate kredita i

– Punomocje pravnom zastupniku- advokatu za svaki kredit koji je predmet spora.

Ukoliko stranka nema nista od dokumentacije a podizala je kredite u bankama, advokat ce zahtevom od banke traziti dokumentacija iz arhive, sto je ona u roku duzna da dostavi.

Sve takse snosi advokat. Stranka nema troskove prema advokatu.Stranci se vraca iznos koji je banka naplatila pri pustanju kredita na koriscenje + zakonska zatezna kamata. Mogu da se rade i krediti koji su otplaceni i krediti koji su u otplati, postupak ne utice na otplatu kredita jer se trazi nistavost i vracanje stecenog bez osnova samo iz clana koji se odnosi na obradu kredita.

Primer:Ako je banka od stranke naplatila 01.01 2010. godine za pustanje kredita na koriscenje 9000 dinara, stranci se vraca 9.000 din + zakonska zatezna kamata za period od 10 godina tj. za vreme od kad je kredit podignut pa sve dok banka ne isplati uzetu sumu, sto u praksi znaci da se stranci vraca oko 22.300,00 dinara.Ovi postupci vaze za sve vrste kredita ukljucujuci stambene, gotovinske, kes kredite i refinansirane itd..

Banke se mogu tuziti jos i po osnovu:

1.NKOSK-a kod stambenih kredita,

2. Administriranja kredita ( naplacivala Rajfajzen banka uz obradu kredita),

3. Pracenja kredita (Naplacivala Еurobanka i Zber banka uz obradu kredita)

4.Kursne razlike (Krediti podizani u evrima)

Sve gore navedene troskove banke su „skriveno“ naplacivale kroz odobrene kredite, sto naravno nisu smele da rade a sto sudovi uvek potvrdjuju. Advokatske kancelarije sa kojima saradjujemo su do sada uspesno vodile nekoliko stotina sudskih postupaka.

Zainteresovani treba da Udruzenju na email uspvls.beograd@gmail.com dostave svoje podatke: Ime i prezime, adresa, broj telefona, email i banka koja ih je ostetila. Udruzenje ce im posle toga dostaviti podatke o advokatskoj kancelariji ili i formulare za potpis ugovora i punomocja za kolege iz unutrašnjosti.

About The Author

Оставите одговор