Не одустајемо од повраћаја наше имовине и достојанства

0

Фото: Пензионери 30.09.2021. године око 12 сати испред филијале Фонда ПиО на Новом Београду чекју да предају захтев за повраћај неисплаћених пензија

Пензионери оштећени смањењем пензија су показали да очекују повраћај одузете имовине.

После јавног позива Удружења синдиката пензионисаних војних лица да оштећени смањењем пензије од 1.новембра 2014.године до 30. септембра 2018. године покрену поступак за повраћај неисплаћених делова пензије са каматом, према нашој процени, у кратком року,  одазвало се преко педесет хиљада   пензионера. Позив смо упутили због  праксе судова да  у предметима пензија примењују Закон о облигационим односима и пресуђују застаревање од три године. Иако нам је позната полемика правника  о томе „да ли се у судским предметима пензија може примењивати застаревање од три године“  оштећене пензионере смо ипак позвали да покрену поступке знајући да се рокови другачијим тумачењем могу продужити. Део адвоката са којима сарађујемо сматра да за одузету имовину, а то су неисплаћени делови пензија, нема рокова застаревања или је 10 година.  

Оштећеним пензионерима предлажемо да и после 1. октобра наставе са масовним подношењем наведеног захтева надлежној филијали Фонда ПиО

Због малог броја адвоката који пристају да раде на вересију,  избегавања трошкова и спорног тумачења рокова за покретање парничног поступка, оштећеним пензионерима предлажемо самостално покретање управног поступка са обрасцем Захтева  за признавање права на разлику између исплаћеног и припадајућег износа пензије са законском  каматом. Сврха покретања и непрекидног вођења управног поступка је вођење поступка до ЕСЉП или стицање права,  да после позитивне одлуке ЕСЉП у Стразбуру, буде покренут поступак за повраћај имовине. Уз нашу помоћ да сами воде управни поступак без великих трошкова. Пензионери своје захтеве надлежној филијали Фонда могу упутити препорученом поштанском пошиљком. На такав начин ћемо Влади Србије послати поруку да нећено одустати од повраћаја наше имовине и достојанства. Упутства за вођење поступка ћемо објављивати на сајту пензионервојни.рс.

Дезинформација да је „ЕСЉП у Стразбуру донео одлуку у корист пензионера

У току кампање покретања поступака на Виберу се појавила  дезинформација да је „ЕСЉП у Стразбуру донео одлуку у корист пензионера и да се захтев за повраћај подноси на формулару Фонда ПиО уз прилагање решења и копије личне карте“. Саветујемо да захтев за признавање права пензионери подносе на обрасцу који су осмислили адвокати а не Фонд ПиО, јер ће и на такав начин заштитити своја права и послати поруку властодршцима да нећемо одустати.

Позив Влади Србије да у складу са чланом 58. Устава,  Народној скупштини Републике Србије, предложи закон о повраћају  одузете имовине

Изјава Владе РС да нема правног основа за повраћај неисплаћених делова пензија је морално и правно неутемељена. Влада РС је пропустила да у предлогу закона којим је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија укинут, у складу са чланом 58. Устава РС, предложи начин повраћаја неисплаћених делова пензије са каматом. Подсећамо Владу Србије, да ни за повраћај одузете имовине грађана после 2. Светског рата није било правног основа али је он утврђен после демократских промена у Србији.  Позивамо Владу Србије да у складу са чланом 58. Устава,  Народној скупштини Републике Србије, предложи закон о повраћају  одузете имовине пензионерима оштећеним применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. На такав начин би испоштовала Устав РС а оштећеним пензионерима повратила поверење у правни систем и институције.  Овакав захтев Влади РС је усаглашен између свих пензионерских организација у Србији  на недавно одржаном округлом столу у организацији Синдиката пензионера Независност.

About The Author

Оставите одговор