Да ли то РТС информише пензионере, или …

0

У емисији РТС ОКО од 5.1.2023. године, ауторка Аница Телесковић, подсећа на формирање и развој пензијског система Србије у периоду од 100 година и тражи одговор на питање; Када су пензионери били најсрећнији? Иако је прошло више од 8 година од  наводног спашавања јавних финансија од пензионера Србије ово је била једна од ретких емисија РТС посвећена пензионерима важној теми. Надамо се да је ово нови почетак  због права пензионера да и они „знају све“.

У уводу емисије ауторка констатује да многе државе усклађују пензије по швајцарској формули без информације да се за швајцарску формулу у Србији за усклађивање пензија не користе статистички подаци из претходне године него из прве половине године која претходи усклађивању и друге половине године која јој претходи тако да пензионери Србије живс  са инфлацијом 18 месеци пре редовног усклађивања пензија.  Ауторка у току емисије некртитички констатује да је „одлука о смањењу пензија 2014. године била неопходна“.   

Иако су у емисији изношени подаци о формирању и фазама развоја пензијског система, Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета Владе РС,  је посредно некритички коментарисао актуелно стање пензијског система Србије и тако изнео податке и констатације које нису тачне и које се могу окарактерисати као манипулација са недовољно информисаним грађанима, као што су:

  1. Да је ЕСЉП у Стразбуру одбио да разматра жалбу због смањења пензија од 2014. године, што је само делимично тачно јер је суд 2019. године одбио да расправља о представци која није испуњавала услове прихватљивости због тога што подносилац претходно није искористио све могућности заштите права  у правосудном систему Србије. Истина је да се у овом тренутку пред ЕСЉП у Стразбуру решава предмет Жегарац и остали (11) и још преко 300 представки пензионера оштећених смањењем пензија од 2014. године. После иступања Русије из СЕ уместо судије Лобова предмет је задужио други судија. Према незваничним информацијама, Суд је под притиском Владе Републике Србије од које је формално затражено да приоритет у решавању имају предмети привредног карактера односно да се решавање предмета пензија одложи.
  2. Упоређивање одлука судова Литваније и Грчке о смањењу пензија јер се пензијски системи у тим државама финансирају искључиво из буџета док се РФ ПИО првенствено финасира из дорпиноса ПИО запослених.
  3. Усклађивање пензија није први пут суспендовано 2018. године после укидања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија него 2014. године када су суспендоване одредбе Закона о ПИО које се односе на редовно усклађивање пензија.
  4. Констатација  да је већ у Закону о пензијама из 1922. године постојала одредба о праву министра да смањује пензије је манипулација јер  су се тада установљене пензије финасирале искључиво из буџета. што је неупоредиво са садашњим пензијским системом  који се првенствено финансира из доприноса запослених. 
  5. Изјављује да су се 2014. године вратиле одредбе о пеналима због превременог одласка у пензију из закона 1957 године што је неупоредиво јер су тадашњи пенали били уведеии због недостатка година стажа а 2014. године су уведени пенали са 40 година стажа и недостатка предвиђених година живота.

У емисији је поменут податак да је због смањења пензија од новембра 2014 до септембра 2018. године пензионерима није исплаћено 650 до 700 милиона евра што не одговара чињеници јер је Влада РС у Одговору на Тужбу „Жегарац и остали“ пред ЕСЉП у Стразбуру доставила податак да се ради од око 840 милиона евра.

Пензионери Србије оштећени смањењем пензија, без обзира на гимнастике министра финансија на  усклађивању пензија, очекују да им се неисплаћено, поштено врати…

Поздрављамо намеру РТС да коначно испуњава своју обавезу да  пензионери „имају право да знају све“   али очекујемо да РТС говори о неуставном и незаконитом управљању РФ ПИО, несталим приходима РФ ПИО од приватизације, отуђивању имовине, дискриминацији пољопривредних, војних и превремених пензионера и другим проблемима пензијског система Србије.   

About The Author

Оставите одговор