Вести

Pljačka imovine fonda PiO sistemskom korupcijom

U izveštaju o raspolaganju imovinom PIO Fonda dostavljenom Vladi, Savet je naveo da „postoji sumnja da ima elemenata sistemski organizovane korupcije širokih razmera, usmerenih, s jedne strane, na svesno pričinjavanje materijalne štete Fondu i Republici Srbiji, a s druge za svesno omogućavanje trećim licima da se činjenjem ili nečinjenjem od strane Fonda i pojedinih državnih organa svesno obogate na račun njihove imovine putem kupovine nepokretnosti po cenama nižim od tržišnih“.